Gjenvalg til NTE-styret

Generalforsamlingen i NTE har i dag enstemmig gjenvalgt styret i NTE.

Bildecollage med 4 enn og 4 kvinner

– Det er valgkomiteens klare oppfatning at styret fungerer godt, og at medlemmene har den kompetansen som er riktig for å utvikle NTE videre, sier Eli Arnstad, som er leder av valgkomiteen. 

Styreleder Jon Håvard Solum og nestleder Therese Troset Engan ble begge gjenvalgt for ett år. Styremedlemmene Hege Brende, Berit Svendsen og Tor Ulleberg ble gjenvalgt for to år. 

Ansatterepresentantene i styret velges av de ansatte i NTE gjennom en egen prosess. 

NTEs styre

Styreleder: Jon Håvard Solum Nestleder: Therese Troset Engan Berit Svendsen Hege Brende Tor Ulleberg Bjørn Helmersen, ansattvalgt John Ellingen, ansattvalgt Stine Kvalø Nordseth, ansattvalgt

Hei 👋 Trenger du hjelp? Chat med oss.