Gunstig og fremtidsrettet strømavtale

Med produksjon av både gress, melk og korn, sier det seg selv at det går en del strøm hjemme på gården til Karl Fredrik Okkenhaug og Annikken Kjær Haraldsen. Med strømavtalen til Agrol vet de at de har en strømavtale som er gunstigst mulig for dem.

En mann og dame står sammen med flere kyr på en g�ård

Med produksjon av både gress, melk og korn, sier det seg selv at det går en del strøm hjemme på gården til Karl Fredrik Okkenhaug og Annikken Kjær Haraldsen. Med strømavtalen til Agrol vet de at de har en strømavtale som er gunstigst mulig for dem.

​Karl Fredrik og Annikken driver gården Tynes Nedre like nord for Levanger sentrum. Melkeproduksjon på 70 kyr og 400 mål grasproduksjon utgjør hovedvirksomheten, i tillegg dyrkes 200 mål korn. Det er melkeproduksjonen som står for det aller meste av strømforbruket på 150.000 kWh per år. For tolv år siden gikk de over til melkerobot, som sammen med det automatiske grovforsystemet bruker mest strøm.

Agrol-avtaler

Karl Fredrik benyttet seg allerede av Agrol-avtaler for blant annet drivstoff og reiseforsikringer, og meldte seg raskt da Agrol kunne tilby energipartner-strømavtale. — Forbruket vårt er så stort at en lavest mulig pris er viktig, og denne avtalen er basert på innkjøpspris med et lite påslag, sier Karl Fredrik. 

Melkeroboten oppsøkes av kuene når de ønsker det, og grovforsystemet kverner og blander grovfor laget av rundballer, silo, kraftfor og gulrot. 

— Dette kan også drives av diesel ved å bruke traktoren. Med automatisk foring åtte ganger i døgnet blir den elektriske løsningen atskillig rimeligere enn diesel, påpeker han.

Miljøaspektet er også viktig, diesel bidrar jo til forurensing både lokalt og globalt. 

— Kortreist, lokal fornybar elektrisitet fra NTE er derfor å foretrekke, smiler han. 

Strømforbruket på Tynes er jevnt fordelt gjennom døgnet, året rundt. Det er derfor liten mulighet til å redusere strømbruken vesentlig. 

— En forutsigbar og lav pris er derfor viktig for oss, for her surrer strømmåleren med jevn fart, sier Karl Fredrik.

Strøm kan erstatte diesel

Rød gård med en traktor kjørende på veien

Bonden på Tynes tror det vil skje store endringer i årene framover. Stadig flere oppgaver vil bli utført maskinelt. Automatisering og styring vil bli helt nødvendig, og kan endre hverdagen mye. 

— Jeg ser ikke bort fra at elektriske traktorer kan bli aktuelle om noen år, så behovet for strøm vil nok heller øke enn avta, mener han. 

De har snakket om at solenergi kan bli et supplement. 

— Jeg synes tanken er spennende, men vi har ikke noen umiddelbare planer. Men når det nærmer seg tid for å bytte tak på driftsbygningen vil vi nok undersøke dette nærmere. Det passer godt med ønske om miljøvennlig, fornybar og kortreist energi. Solcellene kan kobles rett på strømnettet, og overskuddsenergi – om det skulle være noe – kan leveres på nettet. 

Med Agrols energipartner-avtale vet Annikken og Karl Fredrik at strømprisen er gunstig, slik at de kan konsentrere seg om å drifte gården best mulig.

Her kan du lese mer om strømavtalene!

Agrol er ikke en kundeklubb du melder deg inn i, men som du får tilgang til gjennom medlemskap i disse organisasjonene: Felleskjøpet Agri Felleskjøpet Rogaland Agder Norges Bondelag Norges Bygdekvinnelag Norges Bygdeungdomslag Norges skogeierforbund og skogeierandelslagene

Hei 👋 Trenger du hjelp? Chat med oss.