– Forrige uke var strømprisene på sitt laveste hittil i år, og prisene er mer enn halvert sammenlignet med samme tidspunkt i fjor. Det er heller ingen ting som tyder på at prisene skal øke i tiden fremover. Selv om du tilbringer mer tid hjemme enn du vanligvis gjør, trenger du altså ikke være redd for at strømregningen skal bli uhåndterlig, sier Berit Buchholdt Gran i NTE. 

Selv om flere bruker mer strøm på dagtid, har ikke alle hjemmekontor og hjemmeskole påvirket strømforbruket i særlig stor grad. 

– Det er strøm nok til alle, smiler Gran.

Hvorfor er strømprisene så lave?

Koronasituasjonen er selvfølgelig med og påvirker strømprisen. I tillegg har den varme vinteren gjort at det er langt mer vann i vannmagasinene enn det som er normalt for denne årstiden. Det er også med og påvirker bildet. 

Vinteren har vært varmere enn på mange år, og vi bruker mindre strøm til oppvarming enn det vi vanligvis gjør. Når forbruket går ned, følger strømprisene etter.

Det har regnet mye i vinter, og det betyr at vannkraftverkene våre er nødt til å produsere mer strøm. I tillegg har det blåst mye både i Norden og i Tyskland, og det har ført til at vindkraftverkene rundt omkring i Skandinavia har produsert mye strøm. Siden vindkraften ikke kan reguleres, slik som vannkraften, kan vi importere billig strøm fra både Sverige og Danmark når det blåser mye der.

– Kombinasjonen av alt dette har gjort at strømprisene går ned, sier Buchholdt Gran. 

Hvordan blir prisene fremover?

– Alt ligger an til at strømprisene vil være lave helt frem til sommeren. Høstprisene vil selvfølgelig avhenge av om sommeren blir varm og tørr, eller om den blir våt. Uansett har vi nå så mye vann og så mange øvrige faktorer som påvirker prisene at vi tror 2020 totalt sett vil bli et år med veldig lave priser, sier Gran. 

Hva betaler du for strømmen?

La oss ta et lite regneeksempel. Hvis du bor i en husholdning som bruker rundt 20 000 kilowattimer i året (kWh), koster strømmen deg omtrent 250 kroner i måneden hvis strømprisen er på 15 øre. I tillegg kommer utgifter til lovpålagte elsertifikater og påslag for strømavtalen du har valgt.

I februar i fjor ville du betalt rundt 900 kroner for den strømmen du betalte ca 300 kroner for i år. Det utgjør litt, det! 

Har du riktig strømavtale?

Prøv strømkalkulatoren vår og finn ut om du har den avtalen som passer best for deg!