Mange bedrifter har stort potensiale for å spare penger på strømregniga, og samtidig redusere klimafotavtrykket. Og det er mange tiltak som ikke krever så mye å gjennomføre. Vi har tatt en prat med prosjektleder for Energitjenester, Jakob Krogsrud. Han har delt seks enkle tips.

1. Sjekk om bedriften er registrert på riktig næringskode

Det første du bør gjøre er å sjekke om bedriften din er registrert på riktig næringskode i enhetsregisteret. Bedrifter med næringskode fra 5 til 33 har rett til redusert elavgift, får redusert nettleia si med et halvt øre per kWh. 

Enklte bedrifter kan også få fullt fritak for elavgifta. Dette gjelder veksthusnæringen, kjemisk produksjon, elektrolyse, metallurgiske og mineralogiske prosesser og bedrifter som er med i godkjente energieffektiviseringsprogram fra NVE.

2. Unngå å bruke mye strøm samtidig

Dette kalles effekttopper, og er altså når bedriften bruker mye strøm på en og samme gang. Dette påvirker hvor mye bedriften betaler i nettleie, da nettleien til bedrifter blant annet beregnes ut fra et effektledd.

Her kan du altså spare penger ved å fordele strømforrbuket utover døgnet, i stedet for å ha store forbrukstopper. Mange bedrifter har en slik forbrukstopp i det de ansatte kommer på jobb og setter i gang med arbeidet.

3. Skaff deg et energioptimaliseringssystem

Med et slikt system får du oversikt over bedriftens strømforbruk og effekttopper. Og dermed er det enklere å vite når og hvor du skal sette inn tiltakene.

Ønsker du tilbud på et slikt system? Fyll ut kontaktskjemaet på denne siden, så tar vi kontakt med deg.

4. Installer bevegelsessensorer

Har du mange bygninger, eller store lokaler med mange rom? På jobb er man ikke like dyktig til å skru av lyset når man forlater rommet, og dermed har mange bedrifter mye unødvendig strømforbruk i tilknytning til belysning.

Dette kan du enkelt få kontroll på med å installere bevegelsessensorer. Da vil lyset automatisk slå seg av når det ikke er noen i rommet.

5. Installer termostat på radiatorer og ovner

Bedriftslokaler står ofte tomme store deler av døgnet. Men likevel lar mange radiatorer og ovner stå på hele døgnet. Ved å installere en termostat, som styres etter behovet i bygget, trenger dere ikke bruke strøm på å varme opp bygget når det ikke er ansatte der.

6. Sørg for å ha en strømavtale som passer bedriften

Selvfølgelig er det også viktig å ha en god strømavtale, som passer bedriftens behov Det finnes ulike typer avtaler, og dersom du syns det er vanskelig å finne den riktige, så hjelper vi deg gjerne.

Hør Jakob fortelle sine strømsparetips i denne videoen

Trenger du hjelp til å velge strømavtale eller ønsker å bestille et energioptimaliseringssystem?

Klikk her og fyll ut bestilingskjemaet på siden, så tar vi kontakt med deg.