Smarte tips til bruk av Bedriftsportalen:

 1. Følg med på strømforbruket
  I forbruksoversikten ser du hvor mye strøm bedriften bruker måned for måned. Vi har valgt å bare vise et vindu på fem måneder der inneværende måned er i midten. På den måten får du raskt oversikt over forbruket akkurat nå. Ønsker du mer detaljer finner du det om du trykker på «detaljer» under forbruk øverst på siden.  
 2. Få oversikt over strømanleggene
  I anleggsoversikten får du oversikt over de ulike målerne til bedriften din. Her ser du hvilken strømavtale hvert enkelt måler har, når siste avregning ble gjort og estimert årsforbruk.
 3. Behov for fakturahistorikk?
  Vi har samlet alt av kostnader knyttet til bedriftens strømforbruk i en egen side. Her vil du kunne se det NTE har fakturert bedriften av forbruk samt kunne hente fram fakturakopier.
 4. Følg med på relevante nyheter
  Under «Nyheter fra NTE» samler vi rapporter, nyhetsbrev, bloggsaker og annet innhold som er spesielt relevant for deg som bedriftskunde. Dette kan være informasjon om strømpriser og utviklingen i strømmarkedet, nyttige tjenester eller hendelser i samfunnet som kan påvirke bedriften. Vi viser bare den nyeste inne i bedriftsportalen, men du kan finne flere relevante artikler om du trykker på «Flere nyheter»
 5. Gi tilgang til flere ansatte
  Dersom bedriften har flere ansatte som bør ha tilgang til Bedriftsportalen kan du sende de en invitasjon. Det gjør du ved å velge «Bedriftsadmin» fra menyen, og derfra legge til flere brukere. Brukere som bare skal ha innsyn i bedriftens strømforbruk og fakturaer må få tilgang til modulen «Strøm» når du sender invitasjonen. Ønsker du å utnevne flere som kan administrere tilgang til portalen må du gi dem tilgang til modulen «Bedriftsadmin». 

Ønsker du tilgang?

Foreløpig er Bedriftsportalen under utvikling, og et utvalg pilotkunder er med og tester løsningen. Dersom du vil være med på dette kan du ta kontakt med oss.