Smarte tips til bruk av Bedriftsportalen:

 1. Følg med på strømforbruket
  I forbruksoversikten ser du hvor mye strøm bedriften bruker måned for måned. Du kan sammenligne med forbruket for samme måned i fjor. Forbruk som ikke er fakturert er markert med en oransje søyle. Ved å klikke på tre tre prikkene øverst til høyre på forbruksoversikten kan du velge å se forbruk for utvalgte målerpunkt. dersom bedriften har flere enn en strømmåler. Trenger du mer detaljerte forbruksdetaljer kan du klikke deg inn på det i menyen til venstre. Da kan du se bedriftens strømforbruk på års-, måneds-, ukes- og dagsnivå.
 2. Få oversikt over strømanleggene
  I anleggsoversikten får du oversikt over de ulike målerpunktene til bedriften din. Her se rdu hvilken strømavtale hvert enkelt målerpunkt har, når siste avregning ble gjort og estimert årsforbruk for målerpunktet.
 3. Behov for fakturahistorikk?
  Nederst i bedriftsportalen finner du  fakturahistorikk med mulighet for å hente ut fakturakopier.
 4. Følg med på relevante nyheter
  Øverst til høyre under «Nyheter» samler vi rapporter, nyhetsbrev, bloggsaker og annet innhold som er spesielt relevant for deg som bedriftskunde. Dette kan være informasjon om strømpriser og utviklingen i strømmarkedet, nyttige tjenester eller hendelser i samfunnet som kan påvirke bedriften.
 5. Gi tilgang til flere ansatte
  Dersom bedriften har flere ansatte som bør ha tilgang til Bedriftsportalen kan du sende de en invitasjon. Det gjør du ved å velge «Bedriftsadmin» fra menyen, og derfra legge til flere brukere. Brukere som bare skal ha innsyn i bedriftens strømforbruk og fakturaer må få tilgang til modulen «Strøm» når du sender invitasjonen. Ønsker du å utnevne flere som kan administrere tilgang til portalen må du bruke modulen «Bedriftsadmin».

Ønsker du tilgang?

Foreløpig er Bedriftsportalen under utvikling, og et utvalg pilotkunder er med og tester løsningen. Dersom du vil være med på dette kan du ta kontakt med oss.