Kundevekst og god drift gir et solid NTE-resultat

Kundevekst, god drift og høyere kraftpriser enn i fjor preger NTEs halvårsresultat. NTE oppnådde i første halvår et driftsresultat på 1 303 millioner, mot 273 millioner samme periode i fjor.

Les halvårsrapporten for 2023

Kvinnelig montør installerer solceller på taket.

Selv om kraftproduksjonen de seks første månedene er betydelig lavere enn samme periode i fjor, var kraftprisene i år langt høyere. Så langt i år er den gjennomsnittlige spotprisen for NTEs produksjon 42 øre/kWh, mot 18 øre/kWh samme periode i fjor.   

NTE-konsernet betalte 373 millioner kroner i skatt første halvår, mot 95 millioner for samme periode i fjor.   

En betydelig del av resultatet første halvår går med andre ord direkte tilbake til samfunnet, sier Christian Stav; konsernsjef i NTE.   

Resultatet for første halvår 2023 ble også bedre enn i fjor på grunn av positiv verdiutvikling på kraft- og valutakontraktene, samt at det oppsto en engangsgevinst i forbindelse med SKS-transaksjonen. Underliggende resultat etter skatt hittil i år ble 331 millioner, mot 363 millioner samme periode i fjor.   

Første halvår var preget av betydelig vekst og utvikling. NTE opplever stor etterspørsel etter solcelleanlegg og andre alternative energiløsninger. NTE har blant annet levert verdens største landstrømanlegg til verdens største brønnbåt, og har investert betydelig i selskaper som leverer nye energiløsninger.  

Kundeveksten NTE har hatt de siste årene, fortsatte også første halvår av 2023. 

Vi leverer nå strøm til 96 000 privatkunder, bedrifter og offentlige virksomheter, sier Stav. Innen utgangen av året forventer vi å passere 100 000 strømkunder. Også fibervirksomheten fortsetter å vokse, og NTE har nå om lag 75 000 telekomkunder. 

NTE investerte over 246 millioner kroner i grønn fornybar energi og fiberbasert bredbånd første halvår.  

Det er et faktum at det vil bli knapphet på fornybar energi i fremtiden, og NTE gjør sitt ytterste for å løse denne utfordringen, sier Stav.  

Milliardutbyggingen av den nye kraftstasjonen i Nedre Fiskumfoss, som nærmer seg prøvedrift, vil årlig produsere fornybar energi til 50 000 trøndere. Investeringen i Salten Kraftsamband AS som ble gjort i første halvår, styrker NTEs rolle i utviklingen av fornybar kraft i Nord-Norge.  

For ytterligere kommentarer kan konsernsjef Christian Stav kontaktes på tlf 905 18 202.  

Les halvårsrapporten for 2023

Hei 👋 Trenger du hjelp? Chat med oss.