Nå skal vannforbruket måles automatisk

I løpet av de neste 5 årene er det slutt på at trondhjemmerne må lese av vannmålerne. I stedet skjer det automatisk gjennom et sensornettverk NTE skal levere.

Smilende mann som holder en vannmåler i hendene står foran et bolighus

– Dette er den største avtalen som er inngått på digitale vannmålere i Norge, sier Odd-Eirik Grøttheim, som er konserndirektør Telekom i NTE. 

Forenkler og forbedrer

I dag må innbyggerne i Trondheim lese av vannforbruket manuelt og deretter sende det inn til Trondheim kommune; hvor en saksbehandler legger inn forbruket. Rundt 90% av fakturaene er basert på det faktiske forbruket, men 10 % rapporterer aldri inn forbruket sitt og får en faktura basert på et stipulert forbruk. Med de digitale vannmålerne, derimot, blir det reelle vannforbruket rapportert inn automatisk til kommunen. De interne prosessene blir digitalisert og automatisert, og det er en stor fordel sammenlignet med dagens interne prosesser.

– Slik jeg ser det, er det bare fordeler med de fjernavleste vannmålerne, sier Grøttheim. – Ikke bare er det mer effektivt og dermed billigere for kommunen, men det er én ting mindre å tenke på for huseierne.

Hånd som holder en vannmåler

Slik ser den digitale vannmåleren ut

I tillegg til å gjøre selve avlesningen enklere, kan dataene som vannmålerne samler inn også bidra til å gi en pekepinn på hvor det er lekkasjer i vannettet. Hvis vannforbruket er vesentlig lavere enn det antall liter vann som blir renset, kan det tyde på at det er en lekkasje, og hjelpe kommunen å lokalisere lekkasjen. 

Fra fibernett til sensornett

Fibernettverket NTE har bygd ut i Trøndelag de siste 20 årene, er fundamentet for utrullingen av de digitale vannmålerne i Trondheim.

For å hente ut opplysninger fra de digitale vannmålerne, setter NTE opp radiolinker rundt omkring i Trondheim kommune som kobles direkte på fibernettet. De krypterte signalene fra vannmåleren sendes til en server. 

– Det å bygge et eget sensornettverk slik vi nå gjør i Trondheim er et naturlig neste skritt i utviklingen, sier Grøttheim.– På sikt kan man også se for seg helt andre bruksområder med sensornettverket; for eksempel tjenester innen velferdsteknologi.

Smilende mann

Mange trønderske kommuner har allerede vært i kontakt med NTE for å høre om mulighetene for å få bygget ut et sensornettverk.   – Digitale vannmålere gir en mer effektiv administrasjon av innsamlingen av data og bedre kontroll på vannforbruk og lekkasjer, sier Grøttheim. - Det vil både gi lavere kostnader for kommunen og bedre tjenester til innbyggerne i kommunen - i tillegg til at et lavere vannforbruk gir positive miljøgevinster. Jeg er overbevist om at vi så vidt er ute av startblokkene på utbyggingen av sensornettverk og tjenester som kommer innbyggerne til gode.

Fakta om digitale vannmålere i Trondheim

  • Utrullingen av de 60 000 målerne skal skje i løpet av 5 år; med en takt på 12 000 i året.

  • Prosjektet benytter LoRa-nettverket; et radionett som bruker svært lite energi når det sender fra seg teknologi

  • Dataene behandles på en sikker måte i henhold til lover om personvern og datasikkerhet. Kommunen vil kun bruke informasjon om vannforbruk til innbyggertjenester og lekkasjesøk.

  • NTE samarbeider med Altibox og InfoTiles om å levere prosjektet

Hei 👋 Trenger du hjelp? Chat med oss.