Nasjonal satsing på solenergi

Når NTE nå går inn som medeier i solcelleselskapet HVACS sammen med Rissa Kraftlag, ligger veien åpen for en videre nasjonal satsing på solenergi. 

Tre smilende menn

John Bernhard Roten, daglig leder i HVACS AS Per-Arne Sæther, konsernsjef i Rissa Kraftlag Svein Olav Munkeby, konserndirektør i NTE

I takt med den eventyrlige veksten HVACS har hatt siden oppstarten for 6 år siden, har også behovet for å få inn en samarbeidspartner som kan tilføre nødvendig kapital, kompetanse og markedstilgang for å lykkes i et konkurranseutsatt marked økt tilsvarende. 

– Nå som NTE har kommet inn som eiere, har vi to solide trønderske eiere som styrker både soliditeten og utviklingskraften vår, sier John Bernhard Roten, daglig leder i HVACS AS.

Satser stort

Solenergi er i rask vekst, og antall solcelleanlegg i Norge mer enn tredoblet seg fra 2021 til 2022. 

– Det er et enormt potensial for solkraft, sier Svein Olav Munkeby, som er konserndirektør i NTE. – Skal vi nå målet om å bli klimanøytrale, må flere produsere sin egen energi, blant annet ved hjelp av solceller.

Smilende mann

Svein Olav Munkeby, konserndirektør i NTE

Rissa Kraftlag har vært medeiere i HVACS siden 2019, og sammen med de andre eierne sett vekstpotensialet i firmaet.

 – Med NTE på eiersiden kan HVACS fortsette veksten, og nå skal vi videreutvikle selskapet til å bli en totalleverandør innen solenergiløsninger både for privatpersoner, landbruket og næringslivet, sier Per-Arne Sæther, som er konsernsjef i Rissa Kraftlag. 

 Etter emisjonen eier NTE og Rissa kraftlag 45,5 % av aksjene hver. I tillegg har gründer Arne Ivar Sundseth, Indre Fosen Invest og øvrige nøkkelpersoner i HVACS eierandeler i selskapet. 

En kvinne og fire menn foran en rød låve

Styret i HVACS AS: Alf Morten Monstad Astrid von Heimburg (styreleder) Per-Arne Sæther Arne Ivar Sundseth Erik Hatling

Hei 👋 Trenger du hjelp? Chat med oss.