NTE med solid 2020-resultat til tross for rekordlave kraftpriser

NTE-konsernet fikk et resultat før skatt i 2020 på 420 millioner kroner. 2020 var et år preget av korona-pandemi og svært lave kraftpriser, men god kundevekst og solid drift i hele konsernet sikrer et godt resultat.

Elektriker og NTE-ansatt smiler foran Nidarosdomen i Trondheim

- Jeg er godt fornøyd med at vi greier å levere solide resultater også i et krevende år som 2020, sier konsernsjef Christian Stav. - Vårt hovedfokus under pandemien har vært å sikre leveransen av samfunnskritisk infrastruktur som fornybar energi og fiberbasert bredbånd til trønderne. Det har dyktige NTE-medarbeidere lyktes godt med, fortsetter han.

- Vi hadde en høy energiproduksjon i 2020, men samtidig var kraftprisene svært lave, sier Stav. Energiproduksjonen i 2020 ble på 4 123 GWh, mot 3 967 GWh samme periode i fjor. En mild vinter og mye nedbør er årsaken til den høye kraftproduksjonen. Prisnivået i 2020 har derimot vært svært lavt, noe som har medført svakere resultat fra vår energiproduksjon. I 2020 ble gjennomsnittlig kraftpris 9,6 øre/KWh, mot 37,8 øre/KWh i 2019. Kraftprissikringer har dempet effekten av de lave kraftprisene.

Samtidig som resultatet fra energivirksomheten er svakere i år, oppnådde de øvrige virksomhetsområdene gode resultater i 2020. Telekomvirksomheten fortsetter sin vekst og vi leverer nå fiberbasert bredbånd til over 58.000 kunder i Midt-Norge. Konsernets salg av strøm til sluttkunde vokser også. -Vi har også i år vekst i antall strømkunder og leverer nå strøm til over 82.000 private hjem, bedrifter og offentlige virksomheter. Også vår elektrovirksomhet oppnår gode resultater i 2020. Konsernets eierandel i det midtnorske nettkonsernet Tensio har også bidratt til det gode resultatet for 2020, sier Stav.

NTE-konsernet fikk et resultat før skatt i 2020 på 420 millioner kroner, mot 1 270 millioner kroner i 2019. I 2019 hadde konsernet betydelige engangseffekter. Konsernets underliggende årsresultat etter Norsk Regnskapsskikk ble i 2020 på 318 millioner kroner, mot 337 millioner kroner i 2019.

NTE leverer for første gang en integrert års- og bærekraftsrapport, og markerer dermed startskuddet får vår målrettede satsning på bærekraft. Selv om vi har jobbet med bærekraft i mange år, så ble 2020 året vi endret måten vi jobber med bærekraft på.

NTE rapporterer for første gang et eget klimaregnskap. I 2020 hadde vi et totalt utslipp på 14 tonn CO2 -ekvivalenter per millioner kroner omsetning. NTE har som mål å bli klimanøytrale innen 2030, og vi ønsker å være åpne og ærlige om vårt eget klimaavtrykk. Derfor inkluderer vårt klimaregnskap alle investeringer og utgifter knyttet til både drift og bygging av ulike anlegg for hele konsernet, såkalt Scope 3. Slike investeringer gir negative utslag i klimaregnskapet for enkelte år. Likevel vil disse investeringene bidra til at de totale klimautslippene går ned på regionalt og nasjonalt nivå, gjennom økt tilgang på fornybar kraft og digitale løsninger som blant annet reduserer behov for reiser.

NTEs virksomhet skaper verdier som kommer lokalsamfunnet til gode, og for oss er det viktig å gi tilbake til det samfunnet vi er en del av. I 2020 bidro NTE med NOK 1 128 millioner i regionale inntektsvirkninger, og med en regional sysselsettingseffekt tilsvarende 1 390 ansatte. I fjor delte vi ut seks millioner kroner til små og store arrangementer, lag og foreninger i Trøndelag, og vi utbetalte alle sponsoravtalene våre, uavhengig av om arrangementet ble gjennomført eller ikke. Det gjorde vi fordi vi vil være en langsiktig partner og bidra til at arrangementene skal ha økonomi til å drive når pandemien er over.

 

For ytterligere kommentarer kan konsernsjef Christian Stav kontaktes på tlf. 905 18 202.