NTE sertifisert for Trygg strømhandel

NTE er ett av 24 strømselskaper som nå er sertifisert for Trygg strømhandel av DNV. Målet med sertifiseringsordningen er å skape et tryggere og enklere strømmarked for kundene.

Lyspære som ligger i gresset

Ordningen består av en rekke krav som må tilfredsstilles: 

  • Det stilles strenge krav til salgsaktiviteter på telefon, sosiale medier, dørsalg, stand osv. Kravene gjelder også underleverandører som har direkte kontakt med kundene (for eksempel callsentre)

  • Det stilles krav til kompetanse hos ansatte og gode prosesser for klagebehandling

  • Strømproduktene skal være enkle å skille fra hverandre når de blir markedsført

  • Kunden skal selv kunne velge kanal for prisvarslinger, for eksempel SMS eller e-post

  • Kampanjetilbud skal merkes tydelig, og kundene skal vite hva som skjer etter tilbudsperioden

  • Det skal være åpenhet om alle priselementer og varigheten på strømproduktene

  • Det skal være enkelt for kundene å bytte leverandør. Når en kunde har betalt sin siste faktura, skal det gå minst seks måneder før han kan kontaktes av strømleverandøren han har avsluttet kundeforholdet med

De 24 strømselskapene som nå er sertifisert, representerer rundt ⅔ av strømkundene i Norge. 

– Vi meldte oss til sertifisering med én gang ordningen ble lansert i fjor, forteller Kristine Wormdal, som er leder for strøm i NTE. – Det skulle bare mangle om ikke vi, med vår over 100 år lange historie, skulle være med og gå i bresjen for en ordning som gjør det enklere for kundene å forstå hvilken avtale de kjøper. 

Smilende kvinne sitter ved et skrivebord

Kontinuerlig arbeid

Sertifiseringsordningen er et initiativ fra bransjeorganisasjonene Energi Norge og Distriktsenergi, men administreres fullt og helt av DNV. DNV har utviklet ordningen i samarbeid med strømbransjen, og foretar en uavhengig sertifisering av selskapene etter rammeverket for Trygg strømhandel. 

Sertifiseringen er femårig. For å opprettholde sertifiseringen, må selskapene levere en årlig rapport til DNV. 

Du kan lese mer om ordningen på Energi Norge sine sider.

Hei 👋 Trenger du hjelp? Chat med oss.