Regjeringens strømstøtte

Hvis den gjennomsnittlige månedsprisen i din region blir over 70 øre ekskl. mva. per kilowattime de neste månedene, dekker regjeringen 55 prosent for desember, og 80 prosent for januar, februar og mars av beløpet som overstiger 70 øre ekskl. mva. Du trenger ikke foreta deg noe for å bli omfattet av ordningen.

Strømstøtte alternativ 2 til regjeringens støtteordning

Hvorfor får ikke jeg strømstøtte?

Mange spør oss: På min faktura står det at jeg har betalt over 70 øre per kilowattime, hvorfor får jeg ikke strømstøtte?

Regjeringens støtteordning regnes ut ifra gjennomsnittlig spotpris eksklusive merverdiavgift i hver region. Det vil si at at den ikke tar hensyn til individuelle strømavtaler, og støtten gis om gjennomsnittsprisen har vært over 70 øre ekskl. mva.

Prisene i Trøndelag i desember

Strømprisene i Trøndelag og nordover har vært, og er lavere enn strømprisen lenger sør i Norge. I desember var gjennomsnittet av spotprisen i Trøndelag 60,77 øre ekskl. mva. per kilowattime. De nordligste delene av Trøndelag hører til regionen Nord-Norge og der var gjennomsnittet av spotprisen 60,67 øre ekskl. mva. per kilowattime. Til sammenligning har prisen i Oslo vært 177,12 øre ekskl. mva. per kilowattime.

Det vil si at de som bor i Trøndelag ikke vil motta støtte fra Regjeringen for desember måned.

Hvordan ser januar ut?

I januar var gjennomsnittet av spotprisen i Trøndelag 26,39 øre ekskl. mva. per kilowattime. De nordligste delene av Trøndelag hadde et gjennomsnitt på 26,22 øre ekskl. mva. per kilowattime. Til sammenligning har prisen i Oslo vært 140,63 øre ekskl. mva. per kilowattime.

Det vil si at de som bor i Trøndelag vil heller ikke motta støtte fra Regjeringen for januar måned.

NTE-appen finner du en oversikt over strømprisen time for time.

Her kan du lese mer om ordningen.

Har du flere spørsmål?

Har du spørsmål om ordningen? Ta kontakt med nettselskapet ditt!

Hei 👋 Trenger du hjelp? Chat med oss.