Rett til fritak eller redusert forbruksavgift

Det er avgift på all elektrisk kraft som leveres i Norge, men visste du at enkelte bedrifter og virksomheter har rett til å slippe hele eller deler av forbruksavgiften?
Vannkraftverk der vannet fosser over demningen

Privat- og næringskunder som husholdninger, næringsvirksomhet utenom industrien og administrasjonsbygg i industrien, betaler i utgangspunktet full avgiftssats. 

Bedrifter med næringskode fra og med næringsundergruppe 5 til og med næringsundergruppe 33 kan ha krav på redusert avgiftssats på 0,505 øre/kWh eksklusiv mva.

Redusert avgift

Det er redusert avgift for elektrisk kraft som leveres

  • til industri- og bergverksproduksjon
  • til produksjon av fjernvarme
  • all næringsvirksomhet i enkelte kommuner i Troms og Finnmark fylke
  • datasentre med uttak over 0,5 MW
  • skip i næring
  • til produksjon eller omforming av energiprodukt

Fritak fra avgiften

Det er fritak på kraft levert til:

  • visse kraftintensive prosesser
  • veksthusnæringen
  • fremdrift av skinnegående transportmiddel
  • husholdninger og offentlig forvaltning i enkelte kommuner i Troms og Finnmark fylke

Hvis virksomheten din er registrert med feil næringskode, må du selv kontakte Brønnøysundregistrene for å få endret koden. 

Har du spørsmål til ordningen, kan du kontakte en av bedriftsselgerne våre - de hjelper deg gjerne!