Rett til fritak eller redusert forbruksavgift

Det er avgift på all elektrisk kraft som leveres i Norge, men visste du at enkelte bedrifter og virksomheter har rett til å slippe hele eller deler av forbruksavgiften?

Vannkraftverk der vannet fosser over demningen

Privat- og næringskunder som husholdninger, næringsvirksomhet utenom industrien og administrasjonsbygg i industrien, betaler i utgangspunktet full avgiftssats. 

Bedrifter med næringskode fra og med næringsundergruppe 5 til og med næringsundergruppe 33 kan ha krav på redusert avgiftssats på 0,505 øre/kWh eksklusiv mva.

Redusert avgift

Det er redusert avgift for elektrisk kraft som leveres

  • til industri- og bergverksproduksjon

  • til produksjon av fjernvarme

  • all næringsvirksomhet i enkelte kommuner i Troms og Finnmark fylke

  • datasentre med uttak over 0,5 MW

  • skip i næring

  • til produksjon eller omforming av energiprodukt

Fritak fra avgiften

Det er fritak på kraft levert til:

  • visse kraftintensive prosesser

  • veksthusnæringen

  • fremdrift av skinnegående transportmiddel

  • husholdninger og offentlig forvaltning i enkelte kommuner i Troms og Finnmark fylke

Hvis virksomheten din er registrert med feil næringskode, må du selv kontakte Brønnøysundregistrene for å få endret koden. 

Har du spørsmål til ordningen, kan du kontakte en av bedriftsselgerne våre - de hjelper deg gjerne!

Gå til Slik leser du NTEs nye strømfaktura

Slik leser du NTEs nye strømfaktura

Fra februar 2024 ser strømfakturaen fra NTE litt annerledes ut enn før. Vårt mål har vært å gjøre den mer oversiktlig for deg. Hvis du likevel lurer på noe som har med den ...

Gå til Landstrøm til digitaliserte lokaliteter

Landstrøm til digitaliserte lokaliteter

Når SinkabergHansen nå elektrifiserer fire av oppdrettslokalitetene sine, er det godt nytt både for miljøet og for lokalsamfunnene.

Gå til Tar grep for å få ned strømregningen

Tar grep for å få ned strømregningen

Snart 20 år etter at borettslaget Elvebredden på Steinkjer ble bygget, begynte styret å se på hvordan de kan få ned strømregningen. Nå har en befaring vist at de kan redusere ...

Hei 👋 Trenger du hjelp? Chat med oss.