Setter selskaper i stand til å satse

Det tar tid å endre vaner. For å gjøre det enklere å jobbe med nye bærekraftige løsninger, satte Marianne Rannem Veie seg like godt ned og utviklet et nytt verktøy som kundene nå kan nyte godt av.

Smilende gravid dame sitter på en sofarygg

– Jo enklere vi gjør det å ta bærekraftige valg, desto større er sjansen for at det faktisk blir gjennomført, sier Marianne.

Kunnskap gir kontroll

Det var lite som tilsa at Marianne, som har en mastergrad i matvitenskap med fordypning i markedsorientert produktutvikling, skulle ende opp som energi- og klimarådgiver i NTE. Likevel har det vist seg å passe som hånd i hanske både for NTE og for kundene hennes. 

– Jeg jobbet mye med forbedringer og hadde ansvaret for å implementere energiledelse da jeg jobbet i Diplom-Is, forteller hun. – For meg har det vært en stor fordel å ha vært gjennom prosessen med å veie bærekraftsaspektet mot det økonomiske aspektet selv. 

NTE er ikke bare opptatt av å levere fornybar energi og miljøvennlige løsninger. Vi har også et mål om å bidra til 55 % reduksjon i klimautslippet hos kundene våre. Der er energikartlegging og energiledelse viktige hjelpemidler. Skal du vite hvor mye strøm du kan spare, må du først vite hvor mye strøm du bruker - og når du bruker det. 

– Alle bedrifter har et potensial for å redusere strømforbruket sitt, sier Marianne. – Tommelfingerregelen er at bedrifter som ikke allerede har tatt grep, har et potensial på 20-30 %. For bedrifter som bruker mye strøm, vil selv den minste forbedring utgjøre mye i kroner og øre. 

Smilende dame med briller

Når bruker bedriften strøm? 

Hvordan går vi så frem for å hjelpe bedrifter å redusere strømforbruket og få lavere strømregninger? 

– Vi starter ofte med en energikartlegging, hvor vi går gjennom energiforbruket; både  fortid og i sanntid, forteller Marianne. – På den måten finner vi ikke bare ut når de bruker strøm; vi finner også ut når de bruker mye strøm på én gang. 

De tidspunktene hvor bedriften bruker mest strøm på én gang, kalles effekttopper, og det er avgjørende for hvor mye bedriften betaler i nettleie. 

Energioppfølgingssystemet gir deg en grafisk fremstilling både av strømforbruket ditt og av effektforbruket ditt hver time, dag, uke, måned, kvartal og år. 

Etter energikartleggingen kan vi identifisere ulike energieffektiviseringstiltak og beregne lønnsomheten og effektbesparelsene ved de ulike tiltakene. 

– Noen ganger er det små tiltak som skal til for å redusere effekttoppene, sier Marianne. – Kanskje trenger du ikke å slå på alle maskinene samtidig, selv om du har hatt det for vane i mange, mange år? Det å endre vanene gjør at du reduserer både strømforbruket og effekttoppene. 

Med et energioppfølgingssystem kan du også sette opp slik at du får et varsel hvis du nærmer deg en effekttopp. Det gir deg tid til å redusere strømforbruket ditt, for eksempel ved å koble ut eller slå av noe, slik at du unngår høyere nettleie. 

Smilende gravid dame

Systematisk arbeid

Det digitale verktøyet Marianne har utviklet, gjør den systematiske oppfølgingen av strømforbruket enklere. 

– Verktøyet setter rett og slett rammer for hvordan du skal jobbe med energiledelse; altså samspillet mellom mennesker, teknologi og organisasjon, forteller Marianne. – Hvem skal jobbe med det? Hvor er potensialet for innsparing? Hvilke investeringer skal vi ta for å redusere strømforbruket vårt? Hvilke krav setter vi til alle nyinvesteringer? 

Marianne vet selv at det kan være krevende å jobbe med kontinuerlige forbedringer. – Det kommer jo som en ekstra arbeidsoppgave i en allerede travel arbeidshverdag, sier hun. 

Derfor kan bedriftene Marianne jobbe med, velge om de vil ha tett oppfølging eller kjøpe et automatisert system som selv styrer strømforbruket. 

NTE anbefaler uansett bedriftene å sette av tid til å forstå og å etablere rutiner for oppfølging av strømforbruket. – Det nytter ikke å gå gjennom strømforbruket én gang i måneden; da har det gått for lang tid til at du klarer å huske hva det var som var utslagsgivende for det høye strømforbruket, mener Marianne. 

Funnene fra energikartleggingen kan også brukes til å planlegge fremover. 

– Mange får øynene opp for at det virkelig lønner seg å styre oppvarming, ventilasjon og lys både i helger og i ferier,  forteller Marianne.

Flere bruker også funnene til å investere i nytt utstyr, for eksempel LED-lys med bevegelsessensor eller varmepumper. 

– Ikke bare gir det bedriften en mulighet til å spare penger; de får også et hyggeligere klimaregnskap og tilfredsstiller krav fra Statsforvalteren. Det er gull verdt for alle parter. 

Hei 👋 Trenger du hjelp? Chat med oss.