SKS og NTE slår sammen virksomheten i Salten

Salten Kraftsamband AS (SKS) og NTE styrker satsingen på fornybar energi.

En elv

NTE slår sin virksomhet i Salten sammen med SKS og legger med det til rette for at SKS blir den ledende aktøren for grønn omstilling i Nord-Norge. Slik styrker også NTE sin rolle i Nord-Norge.

SKS overtar NTE sin eierandel på 50 % i SISO Energi AS, samtidig som NTE går inn som medeier i SKS. Samarbeidet skal gi SKS handlingsrom for videre vekst og utvikling, samt bidra til at SKS fortsatt skal være en attraktiv kompetansearbeidsplass i Saltenregionen. Økt produksjon av fornybar energi skal bidra til å sikre fremtidig grønn industrivekst, positive ringvirkninger og lokale arbeidsplasser. Fauske skal fortsatt være vertsby for SKS sitt hovedkontor.

Ny kapital

Samarbeidet etableres gjennom at NTE legger sin eierandel i SISO Energi inn i SKS i bytte mot aksjer i SKS. I tillegg deltar eierselskapene Jämtkraft AB og Nordlandskraft AS, sammen med NTE, i en emisjon tilhørende transaksjonen. NTE kommer inn på eiersiden i SKS med 22 %, og i underkant av 1 milliard kroner tilføres selskapet.

Forutsetning for industrivekst

– Dette gir et godt utgangspunkt for å ta en aktiv rolle i arbeidet med å etablere ny produksjonskapasitet og øke tilgangen til fornybar energi i Salten og Nord-Norge. Økt tilgang til bærekraftige energiløsninger er en forutsetning for overgangen til fornybarsamfunnet og industrivekst, sier konsernsjef i SKS, Liina Veerme.

– Gjennom at vi slår sammen vår virksomhet i regionen vil vi aktivt bidra til å realisere videre vekst og utvikling for SKS. Slik kan vi være med på å forsterke den grønne omstillingen i regionen, sier konsernsjef i NTE, Christian Stav.

Offensiv og robust

Samarbeidet med NTE skal bidra til tar SKS styrkes både strategisk, industrielt og finansielt. – Verdiskapningen i selskapet skal videreutvikles til fordel for våre eiere, vertskommuner og for samfunnet rundt oss. Vår ambisjon er å være en offensiv og robust samarbeidsparter i arbeidet med elektrifisering av morgendagens fornybarsamfunn, poengterer Veerme.

NNTE har allerede virksomhet i Nordland og vil være en aktiv medeier og samarbeidspartner for SKS.

Avtalen er godkjent av styrene til SKS og NTE og forutsetter videre godkjenning hos dagens eiere i SKS.

Hei 👋 Trenger du hjelp? Chat med oss.