Slik bruker du Bedriftsportalen

I Bedriftsportalen får du full oversikt over bedriftens strømkundeforhold – alt fra strømforbruk til fakturaer og nyttig informasjon vi har å dele med deg. På den måten skal det bli enklere for bedriften din å ha oversikt over strømforbruket, og enklere å ta smarte energivalg. Bedriftsportalen er under utvikling, og det vil komme flere smarte funksjonaliteter med tiden. Har du innspill eller ønsker til hva den bør inneholde? Vi setter pris på om du tar kontakt og deler det med oss.

Bedriftsportalen forside

Smarte tips til bruk av Bedriftsportalen:

1. Følg med på strømforbruket

I forbruksoversikten ser du hvor mye strøm bedriften bruker måned for måned. Vi har valgt å bare vise et vindu på fem måneder der inneværende måned er i midten. På den måten får du raskt oversikt over forbruket akkurat nå. Ønsker du mer detaljer finner du det om du trykker på «Forbruk» øverst på siden.  

2. Se når strømprisen er lav

Spotprisen endrer seg hver time, og noen ganger kan svingningene være store. Du kan bruke Bedriftsportalen til å følge med på prisene, og dermed planlegge bedriftens strømforbruk ut fra når prisen er lav. Du kan også legge til et varsel slik at du får e-post når strømprisen går over eller under et valgt nivå.

3. Få oversikt over strømanleggene

I anleggsoversikten får du oversikt over de ulike målerne til bedriften din. Her ser du hvilken strømavtale hvert enkelt måler har, når siste avregning ble gjort og estimert årsforbruk.

4. Behov for fakturahistorikk?

Vi har samlet alt av kostnader knyttet til bedriftens strømforbruk i en egen side. Her vil du kunne se det NTE har fakturert bedriften av forbruk samt kunne hente fram fakturakopier.

5. Følg med på relevante nyheter

Under «Nyheter fra NTE» samler vi rapporter, nyhetsbrev, bloggsaker og annet innhold som er spesielt relevant for deg som bedriftskunde. Dette kan være informasjon om strømpriser og utviklingen i strømmarkedet, nyttige tjenester eller hendelser i samfunnet som kan påvirke bedriften. 

6. Gi tilgang til flere ansatte

Dersom bedriften har flere ansatte som bør ha tilgang til Bedriftsportalen kan du sende de en invitasjon. Det gjør du ved å velge «Bedriftsadmin» fra menyen, og derfra legge til flere brukere. Brukere som bare skal ha innsyn i bedriftens strømforbruk og fakturaer må få tilgang til modulen «Strøm» når du sender invitasjonen. Ønsker du å utnevne flere som kan administrere tilgang til portalen må du gi dem tilgang til modulen «Bedriftsadmin». 

Hei 👋 Trenger du hjelp? Chat med oss.