Solid halvårsresultat fra NTE

God drift i hele NTE resulterte i et underliggende driftsresultat for første halvår på 300 millioner kroner. Tilsvarende resultat i fjor var på 281 millioner kroner. NTE fortsetter også den betydelige kundeveksten. –Solide økonomiske resultater og kundevekst legger et godt grunnlag for vårt arbeid med å gjøre Trøndelag klimanøytralt og digitalt, sier konsernsjef Christian Stav. Kampen mot klimaendringene er grunnleggende for de de strategiske valgene vi nå tar og for drifta av selskapet, fortsetter Stav.

Last ned NTEs halvårsrapport 2021

Lite nedbør, samt rehabilitering og bygging av nye kraftstasjoner, ga lavere kraftproduksjon første halvår; 1 766 GWh, mot 2 287 GWh samme periode i fjor. Samtidig hadde vi høyere kraftpriser enn i fjor. NTE har sikret deler av kraftproduksjonen, noe som gjør at de underliggende resultatene ikke svinger i takt med kraftprisene. Konsernets skattekostnad er i første halvår på 123 millioner kroner, noe som gir en skatteprosent på 69 %. En vesentlig del av resultatet første halvår går med andre ord tilbake til samfunnet.  

 -Første halvår 2021 var preget av betydelig vekst og utvikling og det er særlig gledelig at vi får stadig flere kunder i en krevende tid, fortsetter Stav.  

NTE har hatt vekst i antall strømkunder over tid, og leverer nå strøm til over 84.000 privatkunder, bedrifter og offentlige virksomheter. NTE sitt nye forretningsområde, Energitjenester, er også posisjonert for videre vekst, bl.a. innen energirådgivning, solanlegg og elbil-ladere.  Fibervirksomheten fortsetter veksten og vi har nå om lag 61 000 fiberkunder i Trøndelag. Det oppnås tilfredsstillende resultater også i Elektrovirksomheten.  

I første halvår ble NTE kåret til bransjevinner med de mest tilfredse strømkundene på Norsk Kundebarometer. I samme måling blir NTE nr. 3 i bransjen på bærekraft og Altibox blir bransjevinner i kategorien TV-distribusjon.  

Milliardutbyggingen av ny kraftstasjon i Nedre Fiskumfoss fortsetter. Den nye kraftstasjonen vil årlig produsere fornybar energi til 50 000 trøndere og være spesielt tilpasset behovene i et nasjonalt laksevassdrag.   

NTE-konsernet avlegger det offisielle regnskapet etter IFRS. Her inngår blant annet urealiserte verdiendringer på kraftkontrakter. Konsernets resultat etter skatt etter IFRS ble 38 millioner kroner første halvår, mot 279 millioner kroner samme periode i fjor. Svingninger i kraftpris er hovedårsaken til endringen fra i fjor.  

For ytterligere kommentarer kan konsernsjef Christian Stav kontaktes på 905 18 202.  

Last ned NTEs halvårsrapport 2021