Solid NTE-resultat til tross for lave kraftpriser

Kundevekst, god drift og lave kraftpriser nord for Dovre preger NTEs halvårsresultatet. NTE oppnådde i første halvår et driftsresultat på 273 millioner kroner, mot 146 millioner kroner samme periode i fjor. –Solide økonomiske resultater og kundevekst legger et godt grunnlag for å videre vekst innen fornybar energi og telekommunikasjon i Trøndelag, sier konsernsjef Christian Stav.

Halvårsrapport 2022

Mye nedbør ga betydelig høyere kraftproduksjon første halvår; 2 407 GWh, mot 1 766 GWh samme periode i fjor. Samtidig var kraftprisene langt lavere enn i fjor. Så langt i år er gjennomsnittlig spotpris for NTE sin produksjon 18 øre/kWh, mot 32 øre/kWh i samme periode i fjor. NTE har sikret deler av kraftproduksjonen, noe som gjør at vi oppnår en kraftpris som er høyere enn spotprisen.

Konsernets skattekostnad er i første halvår på 95 millioner kroner. En stor del av resultatet første halvår går med andre ord direkte tilbake til samfunnet. 1. halvår 2022 ble resultat etter skatt 170 millioner kroner, mot 38 millioner kroner 1. halvår 2021.

Første halvår 2022 var også preget av betydelig vekst og utvikling for NTE. -Vi har hatt vekst i antall strømkunder over tid, og leverer nå strøm til 88 500 privatkunder, bedrifter og offentlige virksomheter. På ett år har vi vokst med om lag 4 300 kunder. NTE opplever også økt etterspørsel, bl.a. innen solanlegg, elbil-ladere og prosjekter innen alternative energiløsninger. Fibervirksomheten fortsetter også å vokse, og NTE har nå om lag 73 000 telekomkunder.

I første halvår kom NTE på 3. plass i Norsk kundebarometer sin måling av de mest fornøyde strømkundene i landet. NTE ble også nr. 2 i bransjen på bærekraft og Altibox blir bransjevinner i kategorien TV-distribusjon. - Dette er jeg stolt over. Stadig flere og fornøyde kunder er viktig for vår videre utvikling, sier Stav.

Milliardutbyggingen av ny kraftstasjon i Nedre Fiskumfoss fortsetter. Den nye kraftstasjonen vil årlig produsere fornybar energi til 50 000 trøndere og være spesielt tilpasset behovene i et nasjonalt laksevassdrag.

I 1. halvår 2022 har NTE investert over 275 millioner kroner i grønn fornybar energi og fiberbasert brebånd. Vi trenger mer fornybar energi for å nå klimamålene og samfunnet digitaliseres - da er dette et bidrag på veien, avslutter Stav.

For ytterligere kommentarer kan konsernsjef Christian Stav kontaktes på 905 18 202.

Hei 👋 Trenger du hjelp? Chat med oss.