TOBB og NTE etablerer felles energiselskap

Når TOBB og NTE nå går sammen i et felles selskap, er målet å hjelpe boligselskapene i Midt-Norge med å produsere sin egen energi.

To smilende menn oppe på et tak

TOBB og NTE har i mange år vært partnere i ZEN - Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer - hvor de har bidratt til utviklingen av nullutslippsbygg og - områder. Nå vil de bidra til at denne kunnskapen kommer enda flere til gode.  

– Kongstanken er at det skal være enkelt for boligselskapene å bli selvforsynt med energi de produserer selv, sier Torbjørn Sotberg, som er administrerende direktør i TOBB

For selv om Trøndelag har vært forskånet fra de høye strømprisene de har hatt sør for Dovre, kommer også vi til å oppleve at det blir knapphet på energi i tiden fremover. Høyere og mer uforutsigbare strømpriser vil etter alle solemerker bli den nye normalen.

– Med solceller på tak og fasader og termisk varme fra fjell via borehull, energibrønner og varmepumper kan boligselskapene produsere det meste av energien de trenger til komfortvarme, tappevann og elbil-lading. sier Svein Olav Munkeby, som er konserndirektør i NTE. 

Satser tungt

Smilende mann i dress

Torbjørn Sotberg

Gjennom det nye selskapet TOBB Energi kan boligselskapene gi beboerne sine en trygg og forutsigbar hverdag. 

TOBB Energi skal utvikle, eie og drifte energi-infrastrukturen som utvikles i hvert enkelt prosjekt, slik at boligselskapene kan ta i bruk bærekraftige og lønnsomme energiløsninger med en forutsigbar prismodell. Satsingen gjelder både eksisterende boligselskap og i forbindelse med utbyggingen av nye bærekraftige boområder.

– TOBB er Midt-Norges ledende boligbyggelag, og det er en selvfølge for oss å bistå de 1000 boligselskapene vi forvalter med å ta i bruk bærekraftige energiløsninger, sier Sotberg. – NTE har en imponerende kompetanse på området, og sammen skal vi gjøre jobben enklere for styrene og beboerne i boligselskapene.  I tillegg til hjelp med å ta i bruk nye energiløsninger, vil boligselskapene også kunne få bistand til å gjennomføre energieffektiviseringstiltak. 

– Vi vet at det er et stort potensial for å spare energi i norske hjem og næringsbygg, sier Munkeby. - Hvis det skal være nok strøm til alle også i fremtiden, må vi produsere mer og bruke mindre. 

Går foran

Smilende mann med briller

Svein Olav Munkeby I tillegg til at boligselskapene vil redusere strømkostnadene sine når de bruker mindre strøm samtidig som de produserer sin egen strøm, bidrar de også til det grønne skiftet ved at byggene blir mer miljøvennlige. Det er nyttig; ikke minst i forbindelse med det nye boligdirektivet EU står på trappene til å innføre. 

– Selv om det ikke er bestemt når det kommer krav til å redusere energiforbruket i boliger, må alle være klar over at det kommer, sier Sotberg. 

Formålet med det nye direktivet er å redusere energiforbruket i både boliger og næringsbygg betydelig innen 2030; og at alle bygg som gjennomfører større renoveringer noen år frem i tid skal ha solceller på taket.  – Gjennom TOBB Energi får boligselskapene en mulighet til å ligge først i løypa når bygningsdirektivet trer i kraft, sier Sotberg. – Uansett er det en god investering å bruke mindre strøm - både for lommeboka og for miljøet. 

Hei 👋 Trenger du hjelp? Chat med oss.