Vet dere hvor mye strøm dere bruker?

Skal dere bruke mindre strøm, er dere helt avhengige av å vite hvor mye strøm dere bruker i dag. Med et energioppfølgingssystem får dere full oversikt over strømforbruket time for time.

Kontor med alle lys på

Strømregningen til bedrifter består av to deler; Strømforbruket og nettleia. Nå for tiden er strømmen billig. Effekttopper, derimot, kan koste dere dyrt.

Hva er energioptimalisering? 

Energioptimalisering handler både om å redusere strømforbruket og å fordele strømforbruket utover dagen. 

Nettleia påvirkes av såkalte effekttopper, som er tidspunkt hvor dere bruker mye strøm på én gang. Den høyeste effekttoppen dere har i en måned danner grunnlaget for nettleia dere må betale. 

Noen ganger er det små grep som skal til for å redusere effekttoppene. Kanskje trenger dere ikke slå på alle maskiner og lys samtidig, selv om dere har hatt det for vane i mange år? Ved å endre vanene, reduserer du effekttoppene og dermed nettleia din.

Hva er et energioptimaliseringssystem? 

iPad som viser energiforbruk

Et energioptimaliseringssystem (EOS) gir dere en grafisk fremstilling av både strømforbruket og effektforbruket per time, dag, uke, måned, kvartal, halvår og år. Det gjør det lettere å finne ut når dere har effekttopper, og å finne ut hvilke tiltak dere bør sette inn for å redusere strømforbruket til gitte tider. 

I tillegg til å få visualisert strømforbruket, kan dere få satt opp energimålere slik at dere kan få en visuell fremstilling av alt fra varmepumper og kjøleanlegg til ventilasjonssystem og el-kjel - for å nevne noe. Denne detaljerte visningen, som kalles formålsdelt energimåling, støttes av Enova. Vi hjelper dere gjerne med søknadsprosessen! 

EOS-et kan også settes opp slik at det viser vannforbruket deres. Har bedriften solceller, kan systemet vise hvor mye strøm solcellepanelene produserer. 

EOS-et kan vise energiforbruket i sanntid hvis dere vil det. Bruker dere sanntidsfunksjonen, kan dere få et varsel hvis det nærmer seg en effekttopp. Det gir dere tid til å redusere strømforbruket, for eksempel ved å koble ut eller slå av noe, slik at dere unngår høyere nettleie. 

Rapporteringsfunksjonen i EOS-et kan settes opp så det sender automatiske rapporter til ulike ansatte i bedriften. For eksempel kan det settes opp én rapport som sendes til ledelsen, en annen til økonomiavdelingen og en tredje til de som jobber med drift. Slik kan ulike ansatte få informasjon som er mest mulig relevant for dem. 

Systemet er skybasert, og dere får tilgang til det på telefon, nettbrett og datamaskin. 

EOS-et gir dere ganske enkelt en bedre oversikt over strømhverdagen og gjør det enklere å spare strøm. Kanskje kan vi sammenligne det med en digital vaktmester som tar seg av strømforbruket?

Klimafotavtrykk 

Bruker dere mindre strøm og flere digitale tjenester, reduserer dere klimafotavtrykket deres. Vi i NTE er opptatt av å hjelpe kundene våre å bli mer digitale og mer bærekraftige.

Trenger dere rådgivning? Send en e-post eller slå på tråden med en av bedriftsrådgiverne våre!

Hei 👋 Trenger du hjelp? Chat med oss.