Vil bygge ny kraftstasjon i Namsen for 1 milliard kroner

Styret i NTE har besluttet å bygge ny kraftstasjon for 1 milliard kroner i Nedre Fiskumfoss i Namsenvassdraget. Den nye kraftstasjonen vil årlig produsere fornybar energi til 50 000 trøndere og være spesielt tilpasset behovene i et nasjonalt laksevassdrag. Det nye anlegget står ferdig i 2023.

Dam ved Nedre Fiskumfoss

-Vår beslutning om å bygge en ny, stor kraftstasjon i Namsen er gode nyheter både for NTE, lokalsamfunnet, laksen i elva og vårt felles klima, sier styreleder i NTE, Jon Håvard Solum. - I vannkraftlandet Norge er hele 50 % av energibruken fortsatt fossil. Fornybar vannkraft fra Namsen gir muligheter for utvikling av både et mer miljøvennlig samfunn og lokale arbeidsplasser, fortsetter han.

Den nye kraftstasjonen vil produsere 382 GWh fornybar energi i et normalår. Det er en økning på 105 GWh sammenlignet med produksjonen i den nåværende stasjonen fra 1946. Anleggsstart vil være første halvår 2019 og anlegget skal ferdigstilles i løpet av 2023. Dette vil også legge grunnlaget for videre modernisering av NTE sine kraftstasjoner lenger oppe i vassdraget. Antall årsverk i anleggsperioden vil være mellom 400 og 600 totalt.

- Dette er det største vannkraftprosjektet i Trøndelag siden vi bygde ut i Meråker på 90-tallet og er en investering for framtida, sier konsernsjef i NTE, Christian Stav. - Den nye kraftstasjonen skal være i drift i minst 70 år og produsere lokal og fornybar energi for våre barn, barnebarn, oldebarn og tippoldebarn. Jeg mener at det grønne skiftet er den viktigste jobben min generasjons ledere kan bidra til, sier Stav.

Dette er det tredje vannkraftprosjektet NTE gjennomfører i løpet av få år. I 2018 ble det åpnet nye kraftstasjoner både i Storåselva på Snåsa og på Byafossen i Steinkjer.

- I arbeidet med en ny Nedre Fiskumfoss har vi et særlig fokus på miljøet i elva og vilkårene for laksen. Vi bygger derfor en kraftstasjon som er spesielt tilpasset behovene i et nasjonalt laksevassdrag, sier energidirektør Kenneth Brandsås. – Vi vil også legge vekt på et nært samarbeid med kommunen, elve-eierlaget, næringslivet og lokalbefolkningen i arbeidet med å bygge det nye anlegget. Det vil bli tatt et særlig hensyn til laksens ve og vel i byggeperioden, og alt fra gyteperioder til fiske er hensyntatt i fremdriftsplanen, avslutter Brandsås.

Skanska vil bli tildelt anleggskontrakten, og NTE har lang erfaring med at Skanska benytter seg av lokale og regionale underentreprenører, noe som kan bidra til betydelig lokal verdiskaping. Videre vil Andritz Hydro bli tildelt kontrakten på elektro- og hydromekanisk utstyr og Norconsult skal være prosjekterende i prosjektet.

Saken skal endelig behandles av NTE sin Bedriftsforsamling den 21. november.

Fakta om prosjektet Nye Nedre Fiskumfoss kraftstasjon

  • Den nye kraftstasjonen vil produsere 382 GWh fornybar energi i et normalår. Det er en økning på 105 GWh

  • Antall årsverk i anleggsperioden: Mellom 400 og 600. Tallet vil bli konkretisert når prosjektet kommer i gang.

  • Den nye kraftstasjonen skal bygges inn i fjell, og det blir stort sett bare portalen som vil vises i terrenget når kraftstasjonen er ferdig.

  • Kraftstasjon skal bygges ca 30 meter under E6, og tunellene krysser jernbanen på 2 punkt - på ca 70 og 90 meter ned i fjellet.

  • Total lengde på tuneller i fjell: 470 meter.

  • Mengde masser fra tunellene: 130 000 m3. Av dette utgjør kraftstasjon ca. 40 000 m3,

  • Sugerørslukehall og 2 trafostoller 10 000 m3. Massene skal til flere lokale steinbrudd, og noe til Grong kommunes prosjekter.

  • Det skal foretas miljøundersøkelser både før, under og etter byggeperioden

  • Gammel stasjon skal driftes som før i anleggsperioden

  • Eksisterende bygninger ved den gamle stasjonen beholdes som før.

Styreleder Jon Håvard Solum, tlf. 995 64 501, konsernsjef Christian Stav, tlf. 905 18 202, og energidirektør Kenneth Brandsås, tlf. 992 68 097, kan kontaktes for ytterligere kommentarer. 

Hei 👋 Trenger du hjelp? Chat med oss.