NTE Elektro Levanger

Vi tilbyr alle typer elektriske installasjoner. Vi Þnsker Ä bruke vÄr brede fagkompetanse og lange erfaring til Ä Þke bÄde komfort og trygghet pÄ arbeidsplassen og i hjemmet. Har du spÞrsmÄl eller Þnsker tips og rÄd, sÄ hjelper vi deg gjerne med Ä finne de riktige lÞsningene til riktig pris!

Morten Lorentzen

Morten Lorentzen

Prosjektleder Levanger

922 62 104

Gunnar Walleraunet

Gunnar Walleraunet

Prosjektleder Levanger

900 37 545

Tor Voldseth

Tor Voldseth

Prosjektleder Skogn/Frosta

918 42 507

Lasse Sund

Lasse Sund

Prosjektleder Levanger

976 60 736

Robert Flatås

Robert FlatÄs

MarkedsomrÄdeleder

950 76 796