Fakturainformasjon for bedrifter

Det har dessverre gått ut en del fakturaer med januarpris i stedet for februarpris.

Fakturainformasjon for bedrifter

På grunn av en feil i vårt kundesystem gikk det dessverre ut noen strømfaktura for februar med januarpris i stedet for februarpris.  

Vi har sendt kredittnota for de anleggene som er feilfakturert, og du skal ha mottatt ny faktura med riktig fakturabeløp som erstatter den ukorrekte fakturaen. Dersom du har flere anlegg anbefaler vi å avvente med å behandle fakturaene til kredittnota er mottatt fra oss. Slik ser du hvilke faktura som skal betales, og hvilke som er kreditert. 

Vi er lei oss for at dette har skjedd og har følgelig gått gjennom rutinene våre for å forhindre at det gjentar seg.