Avtaler og vilkår

Hva kan vi hjelpe deg med?

Strøm

Vilkår for deltakelse i pilotprosjekt

Jeg samtykker til at NTE Marked som leverandør innhenter og behandler personopplysninger i forbindelse med forskningsprosjektet. Personopplysninger vil være knyttet til deg som strømkunde og forbruksmønster vi henter ut fra dine strømdata.

Formålet med å innhente forbruksdata er å analysere bruksmønster i strømforbruk og eventuelle endringer som oppstår når pilotkundene får direkteinformasjon om strømforbruket sitt.  Prosjektet vil gjennom ulike formidlingskanaler forhåpentligvis kunne avdekke hvilke type løsninger som er best egnet for å motivere til strømsparing. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake ved å sende mail til pilotprosjekt@nte.no at du ønsker å trekke deg fra prosjektet.

Data for strømforbruk hentes ut fra din strømmåler, gjennom HAN-port, og ut i en skyløsning via tredjepart samarbeidspartner. Disse data vil kun brukes i forskningsøyemed og vi står ansvarlig for å sørge at dette etterfølges. HAN-porten er låst og du må selv ta kontakt med sin nettleverandør for å få denne åpnet.

Hark Technologies AS erklærer at EcoMonitor er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Hele samsvarserklæring er tilgjengelig her

Introduksjon

Kundeappen er en ny digital kundefront for NTE sine kunder. I tillegg til å gi deg oversikt over dine kundedata, strømpris, strømforbruk og kundeservice, vil appen tilgjengeliggjøre nye produkter og tjenester NTE vil komme med i fremtiden. Eksempler på dette kan være lokal strømproduksjon fra solceller og lagring av strøm på batteri.

Har husholdningen flere avtaler tilknyttet NTE via ulike personer, kan disse enkelt legges til slik at alle i husholdningen har en totaloversikt mot sitt kundeforhold med NTE.

Bruk av appen

Det avgis med dette aksept til å motta informasjon fra NTE Marked AS sin kundeapp. Informasjon vil være via innhold presentert i appen og varslinger om denne tjenesten er aktivert.

Det lagres ingen personopplysninger og innhold som vises i appen er relatert til ditt eksisterende kundeforhold med NTE. Eventuell kontakt med kundesenteret kan lagres for å kunne gi deg personlig oppfølging og bedre service.

NTEs kundeapp er utviklet for å fungere på iOS og Android, og kan lastes ned via Appstore og Google Play. Den er tilpasset ulike versjoner av disse operativsystemene og ulike telefoner, men NTE kan ikke garantere for at alle versjoner (spesielt eldre versjoner) og alle type telefoner vil være egnet for bruk av appen.

Oppgraderinger og nye versjoner vil forekomme. Oppgraderinger kan skje uten at du blir varslet, mens nye versjoner vil bli opplyst via Appstore og Google Play sine standard rutiner.

HAN-porten

Dersom det er behov for å åpne HAN-porten i sikringsskapet, må dette avtales med ditt nettselskap.

Solceller

Tv og internett