Egeninnsats ved installasjon av fiber

For å få installert fiberbredbånd må det graves en fiberkabel inn til boligen. Fiberrør og søketråd legges igjen ved tomtegrensen av oss, og du bør så fort som mulig grave fiberrøret og søketråden frem til husveggen.  

Nedenfor finner du en film som forklarer hvordan du utfører egeninnsatsen. Du kan også laste ned vår veiledning for egeninnsats og plassering av hjemmesentral (PDF)

Se vår film om egeninnsats

Slik gjør du det

Steg 1 rull

Steg 1 Start med å rulle ut fiberrør og søkekabel på bakken og fram til nærmeste husvegg. Sjekk at det er minst 3 meter fiberrør og 1 meter søkekabel til overs ved husveggen.

Steg 2 grav

Steg 2  Grav en grøft som er minst 30 cm dyp. Skal du grave langt anbefaler vi å bruke en smal spade - da går det raskere.

Steg 3 plasser

Steg 3  Når du er ferdig å grave, rydder du grøftebunnen for steiner. Deretter plasserer du fiberrør og søkekabel i grøften. Pass på at det ikke blir noe knekk på røret, - det må ikke krummes mer enn omkretsen på en CD-plate.

Steg 4 fyll

Steg 4  Fyll igjen grøften med de samme massene som du gravde opp. Sørg for at de første 10 cm over rør/kabel er fri for stein. Er det mye stein i massen, kan du legge sand eller hagesingel under og over fiberrør og søkekabel. Avvent med å fylle igjen de siste 30 cm mot husvegg inntil du er oppkoblet. Fiberrøret må være godt synlig ved husveggen slik at montøren finner det når han kommer.

Når røret er gravd frem til husveggen er din egeninnsats ferdig! Montøren tilpasser røret og fører dette inn i en utvendig grensesnittboks. Fra denne boksen går det en tynn fiberkabel til der du ønsker din hjemmesentral plassert. Montøren kobler så fiberen til hjemmesentralen. Når montøren er ferdig kan du fylle igjen de siste 30 cm av grøften mot husveggen.

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med kundeservice.