Faktura

Hva kan vi hjelpe deg med?

Tv og internett

Hvis du ikke har andre forfalte fakturaer, kan du fram til forfallsdato utsette betalingsfristen på din faktura med opp til 14 dager. Du kan utsette betaling av opp til 10.000 kroner.

Du endrer selv forfallsdato i din nettbank etter avtale.

Logg inn på "Mine sider" for å utsette betalingsfristen på din faktura eller ta kontakt med kundeservice.

Kontonummer for betaling av fakturaer til NTE er 1506 43 51408.

Dersom du har eFaktura vil du ha tilgang til dine faktura i nettbankens eFakturaarkiv. I banken blir de liggende 17 måneder bak i tid. Du kan også se fakturaene dine og laste ned kopi av faktura fra Min Side på www.nte.no, både for strømabonnement og bredbånd.

Har du fått din aller første faktura, og lurer på hvorfor beløpet er noe annet enn avtalt i din kontrakt?

Forklaringen er enkel: Det faktureres alltid mer enn én måned på første faktura.

Ved å se på side 2 av fakturaen din kan du se fakturagrunnlaget og for hvilken periode den gjelder for. Da vil det stå oppført dato sammen med grunnlaget for totalbeløpet.

Har du en produktpakke som inkluderer både internett og tv, så vil du bli fakturert for en totalpris på produktpakken. Mange har avtale med sin arbeidsgiver om å få dekt utgiftene til internett, og trenger derfor en bekreftelse fra sin tjenesteleverandør på internettkostnaden i produktpakken.

Her kan du laste ned bekreftelsen som gjelder for Altibox Standard, Altibox Pluss og Altibox Extra. For andre produktpakker eller priser, vennligst ta kontakt med kundesenteret vårt.

KID- (kundeID-nummer) og kontonummer finner du på din siste faktura fra oss. Faktura kan du laste ned fra Min Side på www.nte.no.

Hvis du har et bindestrek ( - ) på slutten av KID-nummeret på din faktura, må denne være med når du fyller ut KID nummeret. Får du ikke mulighet til å skrive bindestrek i mobilbank, vil dette være mulig å gjøre i nettbank (selv på mobil, i nettleser).

Det tar vanligvis 2-3 dager fra betalingen din blir godkjent i nettbanken til beløpet er registrert hos oss.

Vi opplevde dessverre utfordringer med utsending av eFaktura for enkelte av våre bredbåndskunder i mars 2022.

Hvis du mottok din faktura på e-post eller papir må du betale denne som normalt.

Trenger du kopi av din faktura finner du dette på Mine Sider: altibox.no/minesider

Strøm

Alle strømkunder i Norge betaler for elsertifikater. Det er en lovpålagt kostnad som støtter produksjonen av fornybare energikilder som vannkraft, solenergi og vindkraft. 

Selv i vannkraftlandet Norge kommer bare halvparten av all energien vi bruker fra fornybare kilder. Resten av energien vi bruker kommer fra energikilder som bidrar til å øke Co2-innholdet i atmosfæren, for eksempel olje, naturgass og kull. 

For å oppmuntre kraftprodusenter til å investere i fornybar energi, går inntektene fra elsertifikatene til kraftprodusenter som produserer fornybar energi. 

Elsertifikatordningen er altså en økonomisk støtteordning som gjør det mer lønnsomt for kraftprodusenter å investere i  kraftproduksjon basert på vann, vind, sol og bioenergi.

Kostnadene for elsertifikat inngår i strømprisen. 

Opprinnelsesgarantier er en merkeordning for elektrisitet for å vise strømkunden at en mengde kraft er produsert fra en spesifisert energikilde. Ved kjøp av opprinnelsesgaranti er du med å støtte produksjon av fornybar energi ved at vi garanterer at det produseres like mye fornybar energi i våre vannkraftverk som det du bruker.

Her kan du lese mer om opprinnelsesgarantier.

Hei 👋 Gjerne chat med oss dersom du trenger hjelp.