Solceller

Hva kan vi hjelpe deg med?

Solceller

Nei - det gjør du ikke.

Vi har faktisk ganske gode solforhold i Norge, og i Trøndelag har vi rundt 1400 soltimer per år (Yr.no). Kombinasjonen av gode solforhold og lav temperatur gjør at vi har god energiproduksjon på solcelleanlegg i Norge.

Vi legger ikke skjul på at solcelleanlegg er en langsiktig investering. Hvor mye av strømforbruket ditt du vil kunne dekke avhenger av størrelsen på anlegget. Solcelleanlegget vil produsere strøm i flere tiår og det har en levetid på minimum 30 år. Du vil ha glede over det i lang tid! I mellomtiden kan strømprisene øke, både på grunn av inflasjon og på grunn av økte avgifter, investeringer i strømnettet og økt handel av strøm med utlandet. Kostnaden på strøm øker i snitt med ca. 4 % per år. Det betyr at solstrømmen blir et bedre og bedre regnestykke i forhold til strøm du kjøper fra nettet. Solceller har både lang levetid og lang nedbetalingstid, så anlegget må ses på som en fremtidsrettet og langsiktig investering.

Dersom du har planer om å bytte eller oppgradere taket ditt, eller du skal bygge nytt hus, så kan regnestykket se litt annerledes ut. Da skal du likevel gjøre en investering i taket, og solcelleløsninger kan være et alternativ til andre byggematerialer. Kostnaden for bygningsintegrerte solcelleanlegg er ofte på nivå med andre byggematerialer, som for eksempel glass, naturstein, kobber osv. Og i markedet for litt mer eksklusive byggematerialer er solceller blitt konkurransedyktig på pris, målt i kroner per kvm.

Utenpåliggende solcelleanlegg monteres oppe på eksisterende tak, mens integrerte løsninger er utformet slik at de passer direkte inn i takkonstruksjonen. Per dags dato leverer vi dette som takplater. Integrerte løsninger er mest aktuelt dersom du skal bytte eller renovere taket ditt, eller bygge nytt. Utenpåliggende løsninger er mest brukt på vanlige boliger, som ikke skal oppgradere taket eller lignende i løpet av kort tid.

Det er en del snøfall i Norge, og solcellepanelene er tilpasset norske forhold, og de tåler snø. Dessuten er de laget av glass, så snøen vil trolig gli lettere av panelene enn den gjør av taket ditt. Solcellepanelene vil fungere selv om det legger seg et tynt lag snø over. Produksjonen stopper bare hvis det er nok snø til at lyset ikke kommer gjennom. Vi anbefaler at du lar snøen ligge, smører deg med tålmodighet og venter på at den smelter. 

Prisen på solcelleanlegget vil avhenge av om du skal ha et utenpåliggende eller integrert solcelleanlegg, og hvor stort anlegg du skal ha. Vi ønsker å tilby anlegg som er tilpasset boligens solforhold og strømforbruk. Derfor kan det være vanskelig å anslå prisen på forhånd, men se gjerne på de tre standardpakkene våre for å anslå hva det vil koste for deg. Ber du oss om et tilbud, så gjør vi en analyse og sender deg et pristilbud der du får alle detaljer presentert. Se https://nte.no/solceller for informasjon om de tre solpakkene våre. (Merk at din pakke vil skreddersys ditt spesifikke behov.)

For å koble ditt anlegg til strømnettet må du ha en plusskunde-avtale hos nettselskapet. Plusskunde blir du automatisk når du kjøper solcelleanlegg av NTE. Denne avtalen regulerer at du har lov til å levere strøm inn på nettet. Vi tilbyr våre strømkunder kjøp av denne strømmen, slik at du får betalt for å selge strømmen du ikke bruker.

Solcelleanlegg er en langsiktig investering. Lønnsomheten avhenger blant annet av hvor mye anlegget ditt produserer, hvor mye du selger tilbake til nettet og ikke minst på hva prisen på strøm vil bli i fremtiden.

Det er to måter du kan betale for våre solcelleanlegg på. Det ene er å betale kontant. Da betaler du hele summen ved bestilling av anlegget. Om du ikke ønsker å betale anlegget ditt kontant, tilbyr vi nå også muligheten til å kjøpe solcelleanlegg på inntil 7 års avbetaling.

Et godt regnskyll vasker bort det meste. Ligger det for eksempel grener eller masse løv på taket, kan du ta frem hageslangen og spyle over anlegget.

Når du kjøper solcelleanlegg fra oss, får du tilgang til en kundeportal. Der får du oversikt over tekniske data som strømproduksjon, energibesparelser og økonomi. Dataene presenteres i sanntid. I tillegg vil du som er kunde hos oss få oversikt på Min side der du får oversikt over hvor mye strøm du har solgt tilbake til oss. 

Solcelleanlegget vil koble ut ved strømbrudd. Dette er et sikkerhetskrav fra brannvesen og nettleverandører. Utkoblingen skal skje automatisk ved strømbrudd. Grunnen til at det må være slik, handler om sikkerheten til de som skal jobbe i strømnettet ved strømbrudd. 

Klart du kan! Det kalles et «Offgrid-anlegg» med solceller og batteri, som ikke er tilkoblet strømnettet.

Ja, men enn så lenge er både teknologien i batteriene ikke moden nok, og batteri er per i dag veldig kostbart. Vi holder oss oppdaterte på utviklingen, og vil vurdere å ta batteri inn i vårt sortiment når teknologien er god nok.

Solcellepanel kan gjenvinnes som elektrisk avfall. Over 90% av alle solcellepaneler består av 99,9% glass, silisium og aluminium. Solcellepaneler som inneholder kadmium produseres i all hovedsak av en amerikansk produsent, med et eget resirkuleringsprogram. I Norge er det per i dag kun et fåtall anlegg med kadmiumbasert solcelleteknologi. Det er svært små mengder bly i solcellene og dette anses ikke som miljøfarlig ved korrekt håndtering av produktet.

Installerer du solcelleanlegg som har samme vinkel som hustaket, regnes det normalt ikke som en fasadeendring, så da trenger du ikke å søke. Vanligvis er det heller ikke nødvendig å søke kommunen for installasjon på flate tak. 

I enkelte tilfeller, eksempelvis vernede bygninger og spesielle byområder er det egne regler som gjelder, og da må man sjekke dette med kommunen før installasjon.

Lyset aktiverer solcellene. Sterkere lys gir mer produksjon. Det trenger derfor ikke være solskinn for at solcellene skal  produsere elektrisitet.