Solcellepanel til landbruket

Ta vare på varmen fra sola! Vi har i over 100 år produsert ren, fornybar og kortreist strøm. Nå hjelper vi også bønder som selv vil produsere sin egen fornybare strøm.  

Driftsbygning med solceller

La oss gjøre jobben for deg

Stadig flere bedrifter og bønder tar i bruk sine bygg til å selv produsere en andel av energibehovet. Blant de tydelige fordelene ved dette er å kunne ta ned effekttoppene, kombinert med at solcelleteknologien stadig blir bedre, billigere og at aktører som oss gjør det tilgjengelig. Vi har i de siste årene opparbeidet oss en betydelig kompetanse på dette feltet og har levert både store og små anlegg til gårdsbruk. 

Et landbruk drevet av fornybar energi 

Landbruket blir stadig mer automatisert og mer energikrevende. Melkerobotene har for lengst fått fotfeste på norske gårder. Det er bare et tidsspørsmål før de elektriske traktorene blir introdusert, og elektriske landbruksroboter som kan pløye, gjødsle, så, luke og høste er under utvikling.  

I tillegg til å forenkle arbeidshverdagen til bønder, har disse nyvinningene én ting til felles; de trenger strøm for å fungere. 

Landbruket er i en særstilling når det gjelder bruk av solenergi. Driftsbygningene har store tak med plass til større solcelleanlegg, og større anlegg gir lavere kostnader per produsert kWh enn mindre anlegg. Gårdsbruk bruker ofte mye strøm på dagtid, når prisen på strøm er høyest - og når solcellene produserer som best.  

Det betyr at gårdbrukere som installerer solcelleanlegg, bidrar til økt lønnsomhet ved at både energiutgiftene og driftsutgiftene blir redusert. 

Håvard Lutdal

Håvard Lutdal

Prosjektleder Solenergi

+47 907 16 179

Profilbilde av Andreas Overrein

Andreas Overrein

Energirådgiver region Midt

+47 934 05 773

Profilbilde av Thomas Bergo

Thomas Bergo

Energirådgiver region Vest

+47 934 55 674