Bærekraft i NTE

Helt siden NTE så dagens lys i 1919, har vi levert fornybar energi og løsninger til kundene våre. Etter 100 år med grønn vekst i Trøndelag, er NTE i dag det største fornybarselskapet nord for Dovre. Bærekraft har spilt og skal fortsette å spille en viktig rolle i utviklingen av selskapet og tjenestene vi leverer. Som en ekstra motivasjon ble vi bransjevinner i Norsk Bærekraftsbarometer 2020.

Infografikk av FNs bærekraftsmål alt 2

Bærekraftsmålene krever at all økonomisk, sosial og miljømessig utvikling skal være bærekraftig; det vil si at de skal tilfredsstille dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov.

Bærekraft er grunnleggende for NTE, for eierne våre og for storsamfunnet. Det er en selvfølge for oss å bidra der vi kan, og mye av det vi gjør kan knyttes til FNs bære- kraftsmål.

Regjeringen har et uttalt mål om å redusere utslippene av klimagasser med 90% innen 2050. Dette målet går hånd i hånd med FNs bærekraftsmål. Skal vi nå målet, må vi ta grep. Vi må redusere forbruket av fossil energi gjennom energisparing, elektrifisering og nye energiløsninger.

NTE elektriker smiler i kamera

NTE skal være en pådriver for å tenke nytt rundt både produksjon og bruk av energi. Men bærekraft handler også om mer enn dette. Det handler om klimaavtrykk, naturinngrep, trygge og gode arbeidsplasser, mangfold, etikk, ringvirkninger og ansvarlighet. Det handler om hvordan vi driver NTE i dag, og om hvordan vi utvikler selskapet videre.

NTE kan og må bli bedre på klima- og miljøspørsmål. På samme tid mener vi at det å bidra til å oppfylle FNs bærekraftsmål er noe av det viktigste vi kan gjøre. I 2020 har NTE derfor startet et eget bære- kraftprosjekt, som blant annet handler om å “feie for egen dør” og å ta en enda tydeligere posisjon som et ledende trøndersk fornybarselskap.

Vi styrker også arbeidet gjennom ansettelse av en egen Leder for bærekraft, for ytterligere koodinering av dette viktige arbeidet. Her vil vi blant annet fokusere på å i større grad sette egne mål for arbeidet med bærekraft.

Les mer om bærekraft i NTE

Byafossen kraftstasjon fra siden

Fornybar energi

Energiproduksjonen vår skal sikre tilstrekkelig tilgang til fornybar energi til det klimanøytrale Trøndelag. Forretningsområdet består av det heleide selskapet NTE Energi AS, som har produksjonsanlegg for vannkraft i en rekke kommuner i Trøndelag. Selskapet er også medeier i vannkraftanlegg i Nordland og i Sverige. NTE Energi produserer fornybar energi tilsvarende behovet til om lag 500 000 mennesker. Selskapet har nye store energiprosjekter både under bygging og under planlegging.

Vi har 23 kraftstasjoner, og en total årsproduksjon på 3,5 TWh ren fornybar energi. Vi skal fortsette å produsere lokal og fornybar energi for våre barn, barnebarn, oldebarn og tippoldebarn.

Se oversikt over kraftstasjoner
Logo av Norsk bærekraftbarometer bransjevinner 2020

Norsk bærekraftsbarometer 2020

I 2020 har forskningsprosjektet Norsk Bærekraftbarometer ved Handelshøyskolen BI for første gang målt hvor bærekraftige norske bedrifter er sett fra kundenes ståsted.

Mer om BI sitt Norsk Bærekraftsbarometer fra 2020
Års- og Bærekraftrapport 2021

Års- og Bærekraftrapport 2021

Utvikling av Trøndelag har alltid vært kjernen i NTE sitt bærekraftsarbeid, men fokuset har endret seg med årene.

Vi har gått fra å være et konsern med hovedfokus på strømproduksjon og kraftforsyning  til å ha et bredere samfunnsperspektiv, der digitalisering og kundenes klimaavtrykk har fått mer fokus. Skal vi være å regne med de neste 100 år, så må vi fortsatt rette bærekraftsblikket vårt opp og frem. Derfor har vi i 2021 brukt tid på å utvikle en ny bærekraftstrategi som gir mening for både egne  ansatte og samfunnet rundt oss.

Les mer her
Kart med markører ved ulike stasjoner med vanndata i Trøndelag

Vanndata i Trøndelag

Trenger du informasjon om vannstand, lufttemperatur eller vannføring ved ulike stasjoner i Trøndelag? Vi har laget en oversikt som gir deg akkurat denne informasjonen.

Gå til vanndata