Dette er bærekraft i NTE

Helt siden NTE så dagens lys i 1919, har vi levert fornybar energi til kundene våre. Etter 100 år med grønn vekst i Trøndelag, er NTE i dag det største fornybarselskapet nord for Dovre. Vi i NTE skal løse vår del av oppgaven med å løfte Trøndelag videre. Bærekraft spiller en viktig rolle i denne utviklingen.

Dette er bærekraft i NTE

grafik av FNs bærekraftmål 5 - Likhet mellom kjønnene

Likestilling mellom kjønnene

FNs bærekraftsmål nummer 5 handler bl.a. om å oppnå likestilling og styrke kvinners stilling. Gjennom mer mangfold og flere kvinner både i fag- og lederstillinger sikrer vi både økt vekst i hele konsernet og utvikling for alle.

Les mer om hva vi gjør for likestilling mellom kjønnene
grafik av FNs bærekraftmål 7 - Ren energi til alle

Ren energi for alle

Bærekraftsmål nummer 7 handler om å sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle. FN vil at man innen 2030 skal øke andelen fornybar energi i verdens samlede energiforbruk betydelig.

Les hvordan vi bidra til ren energi for alle
grafik av FNs bærekraftmål 8 - Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

FNs bærekraftsmål nummer 8 handler om å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

Les mer om anstendig arbeid og økonomisk vekst i NTE
grafik av FNs bærekraftmål 9 - Industri, innovasjon og infrastruktur

Innovasjon og infrastruktur

FNs bærekraftsmål nummer 9 handler om å bygge solid infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon.

Les mer om innovasjon og infrastruktur.
grafik av FNs bærekraftmål 14 - Livet i havet  og 15 - Livet på land

Liv under vann og Liv på land

Mye av den menneskeskapte virksomheten fører til belastninger på miljøet. For NTEs del handler dette først og fremst inngrep i naturen, energi- og annen ressursbruk, klimagassutslipp fra transport, avfall og estetisk påvirkning. NTE arbeider for å minimere de negative konsekvensene av aktiviteten vår.

Les mer om liv under vann og på land
grafik av FNs bærekraftmål 17 - Samarbeid for å nå målene

Samarbeid for å nå målene

FNs bærekraftsmål 17 handler om å styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling.

Les mer om samarbeid