Dette er bĂŠrekraft i NTE

Helt siden NTE sÄ dagens lys i 1919, har vi levert fornybar energi til kundene vÄre. Etter 100 Är med grÞnn vekst i TrÞndelag, er NTE i dag det stÞrste fornybarselskapet nord for Dovre. Vi i NTE skal lÞse vÄr del av oppgaven med Ä lÞfte TrÞndelag videre. BÊrekraft spiller en viktig rolle i denne utviklingen.

Dette er bĂŠrekraft i NTE

grafik av FNs bÊrekraftmÄl 5 - Likhet mellom kjÞnnene

Likestilling mellom kjĂžnnene

FNs bÊrekraftsmÄl nummer 5 handler bl.a. om Ä oppnÄ likestilling og styrke kvinners stilling. Gjennom mer mangfold og flere kvinner bÄde i fag- og lederstillinger sikrer vi bÄde Þkt vekst i hele konsernet og utvikling for alle.

Les mer om hva vi gjĂžr for likestilling mellom kjĂžnnene
grafik av FNs bÊrekraftmÄl 7 - Ren energi til alle

Ren energi for alle

BÊrekraftsmÄl nummer 7 handler om Ä sikre tilgang til pÄlitelig, bÊrekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle. FN vil at man innen 2030 skal Þke andelen fornybar energi i verdens samlede energiforbruk betydelig.

Les hvordan vi bidra til ren energi for alle
grafik av FNs bÊrekraftmÄl 8 - Anstendig arbeid og Þkonomisk vekst

Anstendig arbeid og Ăžkonomisk vekst

FNs bÊrekraftsmÄl nummer 8 handler om Ä fremme varig, inkluderende og bÊrekraftig Þkonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

Les mer om anstendig arbeid og Ăžkonomisk vekst i NTE
grafik av FNs bÊrekraftmÄl 9 - Industri, innovasjon og infrastruktur

Innovasjon og infrastruktur

FNs bÊrekraftsmÄl nummer 9 handler om Ä bygge solid infrastruktur, fremme inkluderende og bÊrekraftig industrialisering og bidra til innovasjon.

Les mer om innovasjon og infrastruktur.
grafik av FNs bÊrekraftmÄl 14 - Livet i havet  og 15 - Livet pÄ land

Liv under vann og Liv pÄ land

Mye av den menneskeskapte virksomheten fÞrer til belastninger pÄ miljÞet. For NTEs del handler dette fÞrst og fremst inngrep i naturen, energi- og annen ressursbruk, klimagassutslipp fra transport, avfall og estetisk pÄvirkning. NTE arbeider for Ä minimere de negative konsekvensene av aktiviteten vÄr.

Les mer om liv under vann og pÄ land
grafik av FNs bÊrekraftmÄl 17 - Samarbeid for Ä nÄ mÄlene

Samarbeid for Ä nÄ mÄlene

FNs bÊrekraftsmÄl 17 handler om Ä styrke gjennomfÞringsmidlene og fornye globale partnerskap for bÊrekraftig utvikling.

Les mer om samarbeid