Innovasjon og infrastruktur

FNs bÊrekraftsmÄl nummer 9 handler om Ä bygge solid infrastruktur, fremme inkluderende og bÊrekraftig industrialisering og bidra til innovasjon.

Innovasjon og infrastruktur

Foto viser fiberkabel pÄ kabeltrommel

Fiber til folket

De siste 15 Ă„rene har vi vĂŠrt en pĂ„driver for Ä etablere et moderne, fiberbasert bredbĂ„ndsnett i TrĂžndelag. Dette har skjedd gjennom kommersielle utbygginger og ved hjelp av et konsept vi kaller “Bygdefiber”. Dette er et samarbeid hvor statlige, fylkeskommunale og kommunale midler slĂ„s sammen med lokal dugnadsinnsats og NTEs satsing. PĂ„ den mĂ„ten blir det mulig Ă„ bygge ut den beste bredbĂ„ndstilknytningen ogsĂ„ utenfor de tettest befolkede omrĂ„dene.

Helt siden NTE Äpnet sin fÞrste kraftstasjon i Follafoss i 1923, har vi vÊrt en pÄdriver i utviklingen av TrÞndelag. NTE skal fortsatt vÊre en tydelig drivkraft for bÊrekraftig utvikling og verdiskaping i regionen. Utvikling handler ikke bare om industri og arbeidsplasser, men om samfunnet. Vi mener det er viktig Ä sÞrge for utvikling ogsÄ utenfor byene og de tettest befolkede omrÄdene.

Produksjonen av fornybar energi skjer i distriktene, og noen av de viktigste anleggene vÄre ligger i de minst befolkede omrÄdene. I tillegg arbeider vi aktivt for Ä kunne tilby en fremtidsrettet digital infrastruktur til sÄ mange som mulig, slik at det blir attraktivt Ä bo og jobbe i hele TrÞndelag.

Kraftproduksjon og fiberutbygging

NTE skal levere fornybar energi, fiberbredbÄnd og relaterte tjenester som tilfredsstiller kundenes krav til forsyningssikkerhet, kvalitet og trygg bruk. Dette stiller krav til stabile leveranser og god beredskap for Ä hÄndtere bÄde tekniske utfordringer og naturkreftene som anleggene vÄre stadig utsettes for.

BÄde strÞm og bredbÄndstjenester er kritiske faktorer for husholdninger, bedrifter, institusjoner og samfunnet for Þvrig. Det at kundene kan stole pÄ at de fÄr det de betaler for, er avgjÞrende for oss som konsern. Tallene viser at fiberbredbÄndet vÄrt hadde en oppetid pÄ 99,99 prosent i 2019. Vannkraftverkene vÄre produserte energi til markedet 93,35 prosent av tiden.

OmdÞmmemÄlinger og kundetilfredshetsundersÞkelser viser at trÞnderne oppfatter NTE som den ledende leverandÞren av fornybar energi, miljÞvennlige lÞsninger og fiberbasert bredbÄnd. Dette er en god bekreftelse pÄ at vi er pÄ rett veg. Samtidig som vi Þker produksjonen av fornybar energi, vil vi gi flest mulig trÞndere muligheten tilgang til fiberbredbÄnd. Offisielt har 72 % av de 220 000 husstandene i TrÞndelag fiber. Det betyr at over 60 000 husstander mangler fiberdekning. For bedrifter er situasjonen enda verre. Bare 64 % av alle nÊringsbygg i TrÞndelag har fiber. Vi har altsÄ en jobb Ä gjÞre fÞr det trÞnderske samfunnet har helt grunnleggende infrastruktur pÄ plass.