Innovasjon og infrastruktur

FNs bærekraftsmål nummer 9 handler om å bygge solid infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon.

Innovasjon og infrastruktur

Foto viser fiberkabel på kabeltrommel

Fiber til folket

De siste 15 årene har vi vært en pådriver for å etablere et moderne, fiberbasert bredbåndsnett i Trøndelag. Dette har skjedd gjennom kommersielle utbygginger og ved hjelp av et konsept vi kaller “Bygdefiber”. Dette er et samarbeid hvor statlige, fylkeskommunale og kommunale midler slås sammen med lokal dugnadsinnsats og NTEs satsing. På den måten blir det mulig å bygge ut den beste bredbåndstilknytningen også utenfor de tettest befolkede områdene.

Helt siden NTE åpnet sin første kraftstasjon i Follafoss i 1923, har vi vært en pådriver i utviklingen av Trøndelag. NTE skal fortsatt være en tydelig drivkraft for bærekraftig utvikling og verdiskaping i regionen. Utvikling handler ikke bare om industri og arbeidsplasser, men om samfunnet. Vi mener det er viktig å sørge for utvikling også utenfor byene og de tettest befolkede områdene.

Produksjonen av fornybar energi skjer i distriktene, og noen av de viktigste anleggene våre ligger i de minst befolkede områdene. I tillegg arbeider vi aktivt for å kunne tilby en fremtidsrettet digital infrastruktur til så mange som mulig, slik at det blir attraktivt å bo og jobbe i hele Trøndelag.

Kraftproduksjon og fiberutbygging

NTE skal levere fornybar energi, fiberbredbånd og relaterte tjenester som tilfredsstiller kundenes krav til forsyningssikkerhet, kvalitet og trygg bruk. Dette stiller krav til stabile leveranser og god beredskap for å håndtere både tekniske utfordringer og naturkreftene som anleggene våre stadig utsettes for.

Både strøm og bredbåndstjenester er kritiske faktorer for husholdninger, bedrifter, institusjoner og samfunnet for øvrig. Det at kundene kan stole på at de får det de betaler for, er avgjørende for oss som konsern. Tallene viser at fiberbredbåndet vårt hadde en oppetid på 99,99 prosent i 2019. Vannkraftverkene våre produserte energi til markedet 93,35 prosent av tiden.

Omdømmemålinger og kundetilfredshetsundersøkelser viser at trønderne oppfatter NTE som den ledende leverandøren av fornybar energi, miljøvennlige løsninger og fiberbasert bredbånd. Dette er en god bekreftelse på at vi er på rett veg. Samtidig som vi øker produksjonen av fornybar energi, vil vi gi flest mulig trøndere muligheten tilgang til fiberbredbånd. Offisielt har 72 % av de 220 000 husstandene i Trøndelag fiber. Det betyr at over 60 000 husstander mangler fiberdekning. For bedrifter er situasjonen enda verre. Bare 64 % av alle næringsbygg i Trøndelag har fiber. Vi har altså en jobb å gjøre før det trønderske samfunnet har helt grunnleggende infrastruktur på plass.