Samarbeid for å nå målene

FNs bærekraftsmål 17 handler om å styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling.

Samarbeid for å nå målene

Gruppebilde av klimapartnere i Trøndelag

Klimapartnere

NTE er en av partene som i 2019 startet Klimapartnere Trøndelag. Klimapartnere er et nettverk for offentlig privat samarbeid som har to hovedmål: Reduksjon av klimagassutslipp, og grønn samfunns- og næringsutvikling. Som medlem av Klimapartnere har vi blant annet forpliktet oss til å forankre klimaarbeidet i toppledelsen, jobbe systematisk med miljøstyring og å gjennomføre et årlig klimaregnskap.

Skjermbilde av fra nettsiden til ZERO

ZEN

NTE er partner i ZEN (Zero Emission Neighbourhoods), et av Europas største forskningssentre for miljøvennlig energi. Målet er å utvikle bygninger og nabolag uten klimagassutslipp. Ett av satsingsområdene er utvikling av en nullutslippsgård ved Mære Landbruksskole.