Slik bidra vi til ren energi for alle

FNs klimapanel har konkludert med at den globale oppvarmingen Þker sannsynligheten for alvorlige, vedvarende og irreversible virkninger pÄ kloden vÄr. Hvis vi skal lykkes med Ä bremse den globale oppvarmingen, mÄ vi ta i bruk mer betydelig mer fornybar energi som erstatning for fossil energi.

Slik bidra vi til ren energi for alle

Infografikk som viser at norsk energibruk har 50% fossil energi av olje og gass og 50% fornybar energi av strĂžm og bio

Norsk energibruk

Vi mÄ redusere andel fossil energibruk for nÄ FNs bÊrekraftsmÄl. Bruk av mer fornybar energi er lÞsningen pÄ dette.

Norsk energibruk bestÄr i dag av omlag 50 % fossil og 50 % fornybar energi. Dette er ikke bÊrekraftig, og medfÞrer klimagassutslipp med uakseptable konsekvenser. I TrÞndelag har fylkespolitikerne lagt lista hÞyt. De har erklÊrt klimakrise, og sier at vi skal bli et klimanÞytralt fylke innen 2030. Det er svÊrt ambisiÞst, men vi mener det er helt nÞdvendig Ä ha slike mÄl. I praksis er det imidlertid en gigantisk utfordring. TrÞndelag er et underskuddsomrÄde for fornybar kraft. Vi bruker ca. 10,5 megawattimer (MWh) Ärlig, men produserer bare 8,8 MWh.

NTE skal bidra til Ä realisere FNs bÊrekraftmÄl gjennom Ä fortsette og utvikle lÞnnsomme energiprosjekter basert pÄ fornybare energikilder. Det innebÊrer Ä utvide produksjonen av vann- og vindkraft gjennom nye produksjonsanlegg, i egen regi eller sammen med andre. I tillegg vil vi ogsÄ fortsette den langsiktige jobben med Ä Þke kraftproduksjonen gjennom rehabilitering av eksisterende anlegg.

Dette oppnÄdde vi i 2019

  • NTE produserte 3 971 GWh elektrisitet; 2 % overnormalen. Hele produksjonen kom fra vannkraft. Det tilsvarer fornybar energi til nesten 450 000 forbrukere.
  • NTE har startet byggingen av et nytt Nedre Fiskumfoss kraftverk til ca 1 milliard kroner. Det nye kraftverket skal erstatte dagens kraftverk fra 1946 og vil gi en produksjonsĂžkning pĂ„ 110 GWh per Ă„r; en Ăžkning pĂ„ hele 40 %.
  • NTE har startet prosjektutvikling av vindkraftprosjektet Ytre Vikna 2. Det er tildelt konsesjon for Ă„ utvide den eksisterende vindparken. Beslutning om eventuell bygging vil bli tatt i Ă„rsskiftet 2021/2022, og parken mĂ„ vĂŠre ferdig utbygd innen 31.12.2024.
  • NTE er i gang med en omfattende rehabilitering av Øvre Fiskumfoss kraftverk fra 1976. Selv om rehabiliteringen vil sĂžrge for fortsatt drift av kraftverket i mange tiĂ„r fremover, vil det gi en beskjeden kraftproduksjonsĂžkning.

Solcelletak hos BĂžrstad transport

Energi fra sola

I 2019 fortsatte vi satsingen pÄ lÞsninger for solenergi til privatpersoner, landbrukskunder og nÊringsdrivende. Solenergi, altsÄ det Ä produsere ren, fornybar og kortreist strÞm ved hjelp av solcellepaneler, er et skritt pÄ vegen mot et grÞnnere samfunn. Teknologien er ganske enkel: Solcellene lager strÞm av sollyset, som enten kan brukes lokalt, eller selges inn i strÞmnettet.

Satser pÄ solenergi

SÄ langt har NTE levert 60 solcelleanlegg til bÄde privatkunder og nÊringskunder. Det forelÞpig stÞrsteanlegget ligger pÄ taket av BÞrstad Transport sinelokaler pÄ SutterÞy pÄ StjÞrdal.

Anlegget er pÄ hele 850 kvadratmeter, og det kommer til Ä produsere i underkant av 110 000 kilowattimer (kWh) hvert Är. De 495 solcellepanelene er montert bÄde pÄ sÞrvendte og nordvendte tak. I tillegg er noen av panelene montert pÄ veggen, slik at den lave vintersola kan utnyttes best mulig.

BÞrstad Transport Þnsker Ä gÄ foran, og tror at det vil skaffe dem konkurransefortrinn. At det vil kunne gi dem Þkonomiske fordeler, er hevet over enhver tvil. Firmaet kommer til Ä spare minst  30 000 kroner Ärlig.