Slik bidra vi til ren energi for alle

FNs klimapanel har konkludert med at den globale oppvarmingen øker sannsynligheten for alvorlige, vedvarende og irreversible virkninger på kloden vår. Hvis vi skal lykkes med å bremse den globale oppvarmingen, må vi ta i bruk mer betydelig mer fornybar energi som erstatning for fossil energi.