Slik sikre vi anstendig arbeid og Ăžkonomisk vekst i NTE

NTE driver virksomheten etter forretningsmessige prinsipper, og god lÞnnsomhet er et sentralt mÄl. Siden eierne vÄre er de 19 kommunene nord i TrÞndelag, betyr det at vesentlige deler av overskuddet gÄr tilbake til samfunnet. Dette skjer blant annet i form av utbytte til eierne, som utbetales i samsvar med en langsiktig utbyttepolitikk. I 2019 ble det betalt ut 107 millioner til eierkommunene.

Slik sikre vi anstendig arbeid og Ăžkonomisk vekst i NTE

Magnhild-er-elektrikerlĂŠrlinger-hos-NTE-Namsos

Magnhild vil bli elektriker

Magnhild fra Askim er elektrikerlÊrling i Namsos. Da det slo gnister mellom Magnhild Storaker og kjÊresten, flyttet hun til Vemundvik og begynte som elektrikerlÊrling i NTE Elektro Namdalen. Jeg har kommet til et konsern som bryr seg om fremtiden, mener hun. - Jeg fÞler at NTE tar utfordringene knyttet til klimautslipp pÄ alvor.

De ansatte er den viktigste ressursen vi har bÄde i den daglige driften og i videreutviklingen av NTE.

NTE er en stor arbeidsplass. Ved starten av 2019 hadde vi 744 ansatte, hvorav 67 lÊrlinger og to traineer. I 2019 etablerte vi Tensio, som et nettkonsern bestÄende av NTE Nett AS og TrÞnderEnergi Nett AS. Dette reduserte antall ansatte i NTE, slik at vi ved utgangen av Äret var 505 medarbeidere inklusive 44 lÊrlinger og en trainee. I lÞpet av 2019 fikk vi 58 nye medarbeidere. I tillegg tok selskapene i konsernet inn 18 nye lÊrlinger og to traineer. Vi er fornÞyde med at det jevnt over er mange sÞkere til stillingene vi lyser ut, og de nyansatte tilfÞrer oss den kompetansen vi er ute etter. Det er ogsÄ gledelig at de som sÞker kommer fra alle deler av landet.

Vi er den stĂžrste fornybaraktĂžren i TrĂžndelag, og vi jobber aktivt for Ă„ tiltrekke oss de beste medarbeiderne.”

Fornybarbransjen er i stadig endring, og det stiller betydelige krav til medarbeidernes kompetanse. Derfor trenger vi nyansatte med kunnskap om miljĂž, bĂŠrekraft og innovasjon. Samtidig er det viktig for oss Ă„ beholde den kompetansen og kunnskapen som allerede sitter i veggene. Ved Ă„ ta en ledende rolle i arbeidet med elektrifisering og digitalisering tror vi at NTE vil vĂŠre en spennende og viktig arbeidsplass for ansatte i alle aldre, med ulik kompetanse og utdanningsbakgrunn.

Vi tror barn, ungdom og unge voksne blir interesserte i det vi gjÞr hvis de fÄr mÞte oss og lÊre om fornybar energi. Byafossen kraftstasjon er derfor tilrettelagt for besÞk fra skoleklasser som vil lÊre om energi og vannkraft. I jubileumsÄret 2019 arrangerte vi i tillegg Äpne dager i kraftstasjoner rundt om i hele gamle Nord-TrÞndelag.

For Ä sikre rekruttering, har vi et aktivt samarbeid med utdanningsinstitusjoner bÄde pÄ videregÄende skoler og pÄ hÞgskoler og universiteter.

LĂŠrlinger

Vi er en av TrĂžndelags stĂžrste lĂŠrebedrifter, og lĂŠrlingeordningen er en viktig kilde til rekruttering for oss. Ved utgangen av 2019 hadde vi 44 lĂŠrlinger i konsernet. De var lĂŠrlinger innen elektrofag, IKT og energifag (de som jobber i kraftstasjoner og vindparker).

Traineer

NTE har et trainee-program som retter seg mot kandidater med minst 5 Ärs utdanning fra universitet eller hÞgskole. TraineelÞpet er pÄ ett til to Är, og traineene jobber innen ulike forretningsomrÄder i NTE. Mange av traineene fÄr tilbud om fast ansettelse etter traineeperioden.

Kodeskole

Vi tror det er viktig at bÄde lÊrere og elever lÊrer seg Ä utnytte digitale verktÞy enda bedre. Det er en av grunnene til at vi har startet NTEs kodeskole. Sammen med Nord universitet og Excited reiser vi rundt til skoleklasser i TrÞndelag og lÊrer bort koding - helt gratis.

LĂŠrer ved en skole sitter i lag Ă„ lĂŠre om koding for kids

NTE arrangerte kodekurs for lĂŠrere i TrĂžndelag

Ungt entreprenĂžrskap

For Ä fÄ ungdommenes ideer og tanker om bÊrekraft og miljÞ, samarbeider vi med Ungt entreprenÞrskap i TrÞndelag. HÞsten 2019 utfordret vi elevene ved fire videregÄende skoler til Ä si hva de mener NTE bÞr jobbe med de neste 100 Ärene. Forslagene var mange og preget av ungdommelig kreativitet. Hva med atomkraftverk i Verdal? Eller strÞmproduksjon ved hjelp av kroppsvarmen som ligger igjen i sengen etter en god natts sÞvn?

ArbeidsmiljĂž og HMS

Alle som jobber i og for NTE skal komme friske og hele hjem fra jobb hver dag. Dette er det overordnede mÄlet for arbeidet med helse, miljÞ og sikkerhet (HMS) i konsernet. For Ä nÄ mÄlet jobber vi med nÊrvÊrsfaktorer, vurderer risiko og kartlegger farlige forhold i det arbeidet som skal gjennomfÞres. Alle uÞnskede hendelser skal innrapporteres. NTE har en mÄlsetning om 0 fravÊrsskader i lÞpet av et driftsÄr. Selv om 2019 ikke ble et Är uten fravÊrsskader, er det en positiv utvikling. Antall skader i 2019 var lavere enn i 2018, og vi er sÊrlig fornÞyde med at ingen av lÊrlingene vÄre ble skadet.

Resultatene fra 2019 viser

I lĂžpet av hele Ă„ret var det fem skader som medfĂžrte fravĂŠr i til sammen 32 dager.

Skadene var jevnt over mindre alvorlige, og bÄde antallet fravÊrsskader og skader med behov for medisinsk behandling gikk ned.

NÊrvÊret i konsernet endte pÄ 95,1 prosent; en nedgang fra 96,5 prosent i 2018. MÄlet er at nÊrvÊret skal vÊre pÄ over 96 prosent. Mye av forklaringen er langtidsfravÊr knyttet til kroniske sykdommer. Dette er ikke en Þnsket utvikling og det jobbes aktivt med Ä snu trenden. Hvert selskap i konsernet har ansvaret for HMS-arbeidet i sin egen virksomhet og har egne HMS-ressurser og hovedverneombud. Gjennom MÄnedens HMS-tema rettes oppmerksomheten mot ulike forhold som kan utgjÞre en risiko for de ansattes helse og sikkerhet i det daglige. HÞsten 2019 gjennomfÞrte vi en HMS-kampanje som fokuserte pÄ hvor viktig det er Ä ta seg tid til Ä bry seg om bÄde sin egen og andres sikkerhet i arbeidshverdagen.

Etikk, anti-korrupsjonsarbeid og integritet

For at NTE skal opprettholde tilliten hos kunder, leverandÞrer og i samfunnet for Þvrig, skal alle som jobber for NTE overholde samfunnets lover og regler og etterleve en hÞy etisk standard. Den etiske plattformen som alle ansatte har gjennomgÄtt, skal bidra til Ä hindre brudd pÄ konkurranselovgivning, Þkonomisk utroskap, korrupsjon, inhabilitet og andre uetiske handlinger.

Ansatte skal varsle om kritikkverdige forhold. NTE har en ordning som sikrer at det ikke fÄr negative konsekvenser for den som varsler.

Heller ikke i 2019 har vi fÄtt varsler om kritikkverdige forhold i virksomheten vÄr eller om brudd pÄ bestemmelsene i den etiske plattformen.