Slik sikre vi anstendig arbeid og økonomisk vekst i NTE

NTE driver virksomheten etter forretningsmessige prinsipper, og god lønnsomhet er et sentralt mål. Siden eierne våre er de 19 kommunene nord i Trøndelag, betyr det at vesentlige deler av overskuddet går tilbake til samfunnet. Dette skjer blant annet i form av utbytte til eierne, som utbetales i samsvar med en langsiktig utbyttepolitikk. I 2019 ble det betalt ut 107 millioner til eierkommunene.