Fornybar energi

Gjennom fornybar energi og fremtidsrettede kundel√łsninger skal NTEs 550 ansatte realisere v√•r visjon om √• bidra til et¬†kliman√łytralt og digitalt Tr√łndelag. Vi har levert¬†fornybar energi i over 100 √•r.¬† Overgangen til fornybarsamfunnet krever √łkt produksjon av ren og fornybar energi, som er en vesentlig del av l√łsningen p√• klimautfordringen.

Oversiktskart over NTEs kraftstasjoner

Oversikt over våre kraftstasjoner

Vi har 23 kraftstasjoner, og en total årsproduksjon på opptil 4 TWh ren fornybar energi. Vi skal fortsette å produsere lokal og fornybar energi for våre barn, barnebarn, oldebarn og tippoldebarn.

Nedre-Fiskumfoss kraftstasjon fra utsiden

Nye Nedre Fiskumfoss

Årlig produksjon: 302 GWh Det bygges nå nytt kraftverk i fjellet, som skal stå ferdig i 2023.

Kraftverket utnytter fallet i Fiskumfossen og er et rent elvekraftverk. Det er installert tre francisturbiner med ytelse på 14,5 MW hver. Total installert effekt 41,5 MW. Midlere årsproduksjon er på 272 GWh.

Produksjonen startet opp i 1946 med en turbin. I 1950 ble ytterligere en turbin installert og kraftverket fikk sin siste turbin i 1957. Maskinhallen ligger i fjell. Bygningene over hallen er for inntaksluker, transformatorer, h√łyspentanlegg og verksted.

Tunnsj√łen, Limingen og Namsvatnet brukes som magasiner for kraftverkene i Namsen.

Les mer om utbygging av Nedre Fiskumfoss
MeraŐäker kraftstasjon fra utsiden

Meråker kraftverk

√Örlig produksjon: 463 GWh

"Kraftverket henter inn vann fra Tevla kraftverk og fra Gr√łnbergdammen, som reguleres mellom 359 og 350 moh. Til Gr√łnbergdammen hentes det inn vann fra Torsbj√łrka, Fossvatnet og Dal√•a.

Kraftverket har installert ytelse på 87 MW fordelt på to francisturbiner. Midlere årsproduksjon er på 463 GWh.

Fallh√łyden er p√• 260 meter.

Da produksjonen i verket startet, ble blant annet Nustadfoss kraftverk nedlagt."

Tunnsj√łdal kraftstasjon fra utsiden

Tunnsj√łdal kraftverk

√Örlig produksjon: 813 GWh

Produksjonen startet opp i 1963. Kraftverket er bygget i fjell.

"Kraftverket utnytter fallet mellom Tunnsj√łflyan og Namsen. Tunnsj√łflyan reguleres mellom 348 og 345 moh. Tunnsj√łelva reguleres som f√łlge av kraftverket.

Kraftverket har installert ytelse på 176 MW. Midlere årsproduksjon er på 877 GWh.

Tunnsj√łen, Limingen og Namsvatnet brukes som magasiner for kraftverkene i Namsenvassdraget."

inngangsport til Bogn kraftverk

Bogna kraftverk

Årlig produksjon: 145 GWh Produksjonen startet opp i 1955. 

"Bogna kraftverk er et vannkraftverk i Sn√•sa kommune i Tr√łndelag. Verket ligger i fjell. Kraftverket utnytter fallet fra Bangsj√łan til Sn√•savatnet. Bangsj√łan kan reguleres mellom 315 og 305 moh. Elven Bongna har redusert vannf√łring som f√łlge av reguleringen. Det hentes ogs√• inn vann fra et elveinntak.

Kraftverket har installert en francisturbin med ytelse på 56 MW. Midlere årsproduksjon er på 145 GWh.

Aunefoss kraftstasjon fra utsiden

Aunfoss

√Örlig produksjon: 202GWh Utbygd i √•rene 1954‚Äď58

Aunfoss kraftverk er et vannkraftverk i Namsen i Grong kommune i Tr√łndelag. Det utnytter fall p√• 28 m i Namsen ved Aunfoss/Breifoss og er et rent elvekraftverk. Kraftverket har installert to francisturbiner med samlet ytelse p√• 28 MW. Midlere √•rsproduksjon er p√• 202 GWh.

Tunnsj√łen, Limingen, Namsvatnet m.fl. brukes som magasiner for kraftverkene i Namsen.

Kraftverket eies og driftes av Nord-Tr√łndelag Elektrisitetsverk.¬†

Inngangsport til Brattingfoss kraftverk

Brattingfoss kraftverk

√Örlig produksjon:¬†28 GWh Kraftverket eies og driftes av Nord-Tr√łndelag Elektrisitetsverk og var ferdig utbygget i 1955."

"Brattingfoss kraftverk er et vannkraftverk i Steinkjer kommune i Tr√łndelag. Kraftverket utnytter et fall i St√łkkevedelva fra Holden til Follavatn.

Holden er oppdemmet og magasinet reguleres mellom 302 og 292 moh. Dammen er fra slutten av 1930-tallet og blir rehabilitert i 2020.[2] Kraftverket har installert en francisturbin med ytelse p√• 11 MW. Midlere √•rsproduksjon er p√• 28 GWh. Det er et kombinert kraft- og pumpeverk. Follavatn er et lite magasin, s√• i flomperioder pumpes vannet opp i det st√łrre magasinet Holden.

Vannet benyttes senere i Follafoss kraftverk.

Byafossen kraftstasjon kraftstasjon fra utsiden

Byafossen kraftverk

√Örsproduksjon: 36 GWh Kraftverket fra 1936 ble revet og erstattet av et helt nytt anlegg i 2018.

Produksjonen har √łkt fra 20 til 36 GWh. "Byafossen kraftverk er et vannkraftverk i Steinkjer kommune i Tr√łndelag.

Det er et elvekraftverk som utnytter et fall p√• 8 meter i Byaelva ved utl√łpet av Reinsvatnet. Installert effekt er 6 MW fra to kaplanturbiner.¬†

Inngangsport til Follafoss kraftverk

Follafoss kraftverk

Midlere årsproduksjon er på 193 GWh. Anlegget ble satt i drift i 1923.

Kraftverket utnytter et fall i Follaelva fra Follavatn til havniv√• i Beitstadfjorden. Follavatn er oppdemmet og reguleres mellom 183 og 174 moh. Deler av vannet i Brattreitelva overf√łres ogs√• til Follavatnet. Str√łmsetervatnet brukes ogs√• som magasin for verket, og det kan reguleres mellom 255 og 248 moh.

Kraftverket har installert en francisturbin med ytelse på 48 MW. Fra inntakstunnelen tas det ut vann til vannforsyning for Follafoss."

Inngangsport til Funna Kraftverk

Funna Kraftverk

Årsproduksjon: 70 GWh Det gamle kraftverket fra 1938 ble overtatt av NTE i forbindelse med hjemfall fra Meraker smelteverk i 1988.

"Kraftverket henter inn vann fra Funnsj√łen, som reguleres mellom 442 og 431 moh. Det hentes ogs√• inn vann fra et bekkeinntak. Fallh√łyden er 341 meter. Nedb√łrsfeltet til verket er p√• 64,3 km¬≤. Magasininnholdet er p√• 64 millioner m¬≥. Kraftverket har installert ytelse p√• 20 MW p√• en vertikal francisturbin. Midlere √•rsproduksjon er p√• 70 GWh.

I 2007 ble det bygd nytt kraftverk innsprengt i fjell, og det gamle ble revet. Vannet ledes i en 1 800 meter tilf√łrselstunnel og en 125 meter lang trykksjakt. Etter at vannet har rent igjennom turbinen, ledes det i en 860 meter lang uttakstunnel og kanal til Funna der det gamle kraftverket var plassert."

Inngangsport til Mosvik kraftverk

Mosvik kraftverk

Årsproduksjon: 96 GWh Produksjonen startet opp i 1984.

Det utnytter et fall på 209 meter i Mossavassdraget fra Meltingvatnet til havnivå i Trondheimsfjorden. Meltingvatnet kan reguleres mellom 195 og 216 moh.

Kraftverket har installert en francisturbin med ytelse p√• 37 MW. Midlere √•rsproduksjon er p√• 96 GWh. Kraftverket kj√łres ikke i henhold til man√łvreringsreglementet, i perioden 15. april til 31. august, med unntak av n√•r vannstanden i Meltingen kommer over 215,50 moh. Det er etablert et eget magasin i √Öfjorden som skal sikre minstevannf√łring og lokkeflommer i vassdraget. Det hentes ogs√• inn vann fra √Ölvatnet i Kalddalselvvassdraget."

Inngangsport til Ormsetfoss kraftverk

Ormsetfoss kraftverk

Årsproduksjon: 75 GWh Ferdig bygd i 1988

"Kraftverket utnytter et fall i Moldelva fra Ormsetvatnet til havnivå i Verrasundet. 

Verket bruker Ormsetvatnet som reguleringsmagasin. Ormsetvatnet er oppdemmet av en fyllingsdam best√•ende av 100 000 m¬≥ morenemasser. Magasinet reguleres mellom 388 og 375 moh. Det overf√łres ogs√• vann fra Raudtindelva til Buavatnet. Herfra pumpes vann opp til Ormsetvannet. Buavatn pumpestasjon har 3 pumper p√• 2 MW, tilsammen 6 MW effekt.

Kraftverket har installert en francisturbin med ytelse på 40 MW. Midlere årsproduksjon er på 75 GWh."

R√łyrvikfoss kraftstasjon fra utsiden

R√łyrvikfoss kraftverk

Årsproduksjon: 88 GWh Produksjonen startet opp i 1965."

"Kraftverket utnytter fallet mellom Vektaren og Limingen.

Ogs√• Namsvatnet brukes som reguleringsmagasin. Namsvatnet var f√łr reguleringen opprinnelig tre vatn som ble oppdemmet 14 m. Namsvassdammen ble tatt i bruk i 1952. Vannet i Namsvatn rannt opprinnelig ned Namsen, men ble etter reguleringen overf√łrt til Vektaren, Limingen og til slutt Tunnsj√łen f√łr det renner ut i Namsen igjen via Tunnsj√łdal kraftverk og i Kvarnbergsvattnet via Linvasselv kraftverk og via Linvasselva.

Kraftverket har installert ytelse på 16 MW fra en kaplanturbin. Midlere årsproduksjon er på 92 GWh.

Inngangsport til StoraŐäselva kraftverk

Storåselva kraftverk

√Örsproduksjon: 75 GWh Anlegget ble satt i produksjon i 2018.

"Det er et elvekraftverk som utnytter et fall på 124 meter i Storåselva. 

Installert effekt er 25,5 MW fra tre francisturbiner. √Örsproduksjon er 75 GWh."

Sundfossen kraftstasjon kraftstasjon fra utsiden

Sundfossen kraftverk

√Örsproduksjon: 10 GWh Produksjonsstart var i 1998

"Sundfossen kraftverk er et vannkraftverk i Steinkjer kommune i Tr√łndelag.¬†Det er et elvekraftverk som utnytter et fall p√• 4 meter fra Sn√•savannet til Fossemvatnet.

Installert effekt er 2,2 MW. 

Inngangsport til Tevla kraftverk

Tevla kraftverk

√Örsproduksjon: 107 GWh Produksjonen startet i 1994."

"Kraftverket henter inn vann fra tre bekkeinntak i fjellsiden over Tevladalen samt fra reguleringsmagasinet Fjergen. Magasinet reguleres mellom 514 og 498 moh. I tunnelen fra Fjergen til kraftstasjonen hentes det ogs√• inn vann fra elven Litl√•a. Fallh√łyden er p√• 165 meter.

Kraftverket har installert ytelse på 50 MW. Midlere årsproduksjon er på 107 GWh. Kraftverket er et pumpekraftverk og kan pumpe vann tilbake i magasinet for senere bruk.

Tunnsj√ł kraftstasjon kraftstasjon fra utsiden

Tunnsj√ł kraftverk

√Örsproduksjon: 145 GWh Produksjonen startet i 1963.

"Kraftverket utnytter fallet fra Limingen til Tunnsj√łen og er bygget i fjell. Kraftverket har installert ytelse p√• 31 MW. Midlere √•rsproduksjon er p√• 143 GWh.

Tunnsj√łen, Limingen og Namsvatnet brukes som magasiner for kraftverkene i Namsenvassdraget."

Tunnsj√łfoss kraftstasjon kraftstasjon fra utsiden

Tunnsj√łfoss

√Örsproduksjon: 29 GWh Produksjonssatt i 1986

"Tunnsj√łfoss kraftverk er et vannkraftverk i Namsenvassdraget i R√łyrvik kommune i Tr√łndelag.¬† Kraftverket utnytter fallet mellom Tunnsj√łen og Tunnsj√łflyan. Installert effekt er 8,5 MW. Midlere √•rsproduksjon er p√• 29 GWh.

Tunnsj√łen, Limingen og Namsvatnet brukes som magasiner for kraftverkene i Namsenvassdraget."

√ėvre-Fiskumfoss kraftstasjon kraftstasjon fra utsiden

√ėvre Fiskumfoss kraftverk

√Örsproduksjon: 49 Gwh Produksjonen startet opp i 1976.

Kraftverket er for tiden under oppgradering. "Kraftverket utnytter fall i Namsen og er et rent elvekraftverk. Kraftverket har installert 1 kaplan r√łrturbin med en ytelse p√• 7,6 MW. Midlere √•rsproduksjon er p√• 49 GWh.

Tunnsj√łen, Limingen, Namsvatnet, mfl. brukes som magasiner for kraftverkene i Namsenvassdraget."

AŐäsmulfoss kraftstasjon fra utsiden

√Ösmulfoss kraftverk

Midlere årsproduksjon er på 75 GWh. Produksjonen startet opp i 1971

"Kraftverket utnytter fallet i √Ösmulfoss og er et rent elvekraftverk. Kraftverket har installert en kaplan r√łrturbin med en ytelse p√• 12 MW.¬†

Tunnsj√łen, Limingen, Namsvatnet mfl. brukes som magasiner for kraftverkene i Namsenvassdraget."

inngangsport til Lakshola kraftverk

Laksola kraftverk

Midlere årsproduksjon er på 116 GWh. Produksjonen startet i 1999.

Vannkraftverk¬†ved Nordfjord i¬†S√łrfold¬†kommune i¬†Nordland. Kraftverket utnytter et fall mellom reguleringsmagasinet¬†Faulvatnet¬†og¬†Nordfjordelva.¬†

Illustrasjon av kart over Nord-Tr√łndelag

Kolsvik kraftverk

Midlere årsproduksjon på 504 GWh. Anlegget er bygget i fjell i 1979

Vannkraftverk¬†i¬†Bindal¬†kommune i¬†Nordland, som¬†utnytter fallet p√• 519 meter fra¬†√ėvre Kalvvatn.

Avl√łpet fra kraftstasjonen har en spesiell konstruksjon som sender vannet ut p√• stort dyp i¬†Tosenfjorden¬†for √• f√• god blanding med sj√łvannet og hindre isdannelse.

inngangsport til Linvasselv kraftverk

Linvasselv kraftverk

Midlere årsproduksjon er på 200 GWh. Kraftverket ble bygget i 1962

Linvasselv kraftverk¬†er et¬†vannkraftverk¬†i¬†Lierne¬†kommune i¬†Tr√łndelag. Selve kraftstasjonen ligger ved¬†Kvarnbergsvattnet¬†i¬†Sverige. Det er deleid av¬†NTE og¬†Fortum.

Kraftverket utnytter et fall p√• 108 meter i Linvasselv fra innsj√łen¬†Limingen. Det er bygget i fjell.

Maskinsal i Siso kraftverk

Siso kraftverk

Midlere √•rsproduksjon er p√• 957 GWh. I oktober 2009 ble det bekjentgjort at¬†√ėstfold Energi¬†sammen med¬†NTE.¬†

Vannkraftverk¬†ved¬†Straumvatnet¬†i¬†S√łrfold¬†kommune i¬†Nordland. Kraftverket utnytter et fall p√• 610 meter mellom reguleringsmagasinet¬†Sisovatnet¬†og Straumvatnet.

Verket har forsynt Elkem sin smelteverkproduksjon, Elkem Salten, i Straumen med str√łm.