Samfunnsansvar og beredskap

Det er viktig for oss å gi tilbake til trønderne

Montør øverst på strømmast reparerer strømledningen

NTE bidrar til samfunnet gjennom

 • Bygging av infrastruktur (strøm og internett)
 • Utbytte til kommunene (eiere)
 • Bidrag til å nå FNs klimamål
 • Utbygging og produksjon av 100% fornybar grønn energi
 • Digitalisering og modernisering av strømnettet
 • Beredskap
 • Bygdefiber
 • Sponsing
 • AMS (automatisk måleravlesning)

NTE er et viktig selskap for trønderne. Både gjennom det vi gjør og det vi er. NTE er en del av klimaløsningen, gjennom utbygging og produksjon av 100% ren fornybar energi. Gjennom utbygging av fiberbredbånd bidrar NTE til lynraske kommunikasjonsmuligheter

Se gjerne hva NTE bidro i bærekraftrapport fra 2018.

NTE er en del av FNs klimaløsning

Vi har i 100 år bygd og produsert 100% fornybar energi gjennom våre vannkraftverk, vindmøller og solceller. NTE jobber nå med modernisering og digitalisering av strømnettet.

Verden står overfor store klimautfordringer. FNs bærekraftsmål sier bl.a. at tilgang til energi vil stå i sentrum av alle utfordringer og muligheter vi møter i dag. På verdensbasis skjer det meste av energiproduksjonen ved hjelp av fossilt drivstoff, som olje, gass og kull. Dette gir store utslipp av CO2 og andre klimagasser som bidrar til drivhuseffekten. Løsningen er fornybar energi som vannkraft, vindkraft og solenergi. NTE er en viktig del av denne klimaløsningen.

FNs klimamål nr. 7 handler om ren energi for alle og har følgende mål innen 2030:

 • sikre tilgang til pålitelige og moderne energitjenester til overkommelig pris for alle
 • øke andel fornybar energi i verden
 • doble energieffektivitet i verden
 • bygge og modernisere infrastruktur og oppgradere teknologi

Les om om FNs bærekraftsmål her

Lynrask kommunikasjon med fiber

Digitalisering endrer produkter, tjenester og verdikjeder i både offentlig og privat sektor. Stadig mer er avhengig av rask og sikker kommunikasjon. Tidlig i 2000 begynte NTE å bygge ut internett via fiberkabel. Denne fremtidsrettede teknologien sikrer kundene et høyhastighets internett, som er en forutsetning for å delta i utviklingen. NTE er den ledende aktøren innen fiberbredbånd i Midt-Norge.

Bygdefiber

Gjennom bygdefiber bidrar vi med utbygging av fiber i områder som det ellers ikke ville vært økonomisk forsvarlig å bygge fiber i. Dette fordi det bor for få mennesker i området eller det er for lang avstand mellom husene. Målet med bygdefiber er å tilby lynrask internettdekning overalt og dermed bidra til sysselsetting i Trøndelag. Les mer om bygdefiber

Modernisering av strømnettet

Vi moderniserer Trøndelag gjennom utbygging av strømnettet. Nå jobbes det med digitalisering og automatisering som skal gjøre strømnettet enda mer robust og effektivt. Beredskap er også en viktig del av vårt bidrag , der NTE stiller opp i krisesituasjoner sammen med myndighetene.