Finansiell informasjon

NTE eies av 19 kommuner i det tidligere Nord-Trøndelag. Vi er opptatt av å være åpen og transparent overfor kunder, eiere og finansmarked. All finansiell informasjon skal være tilgjengelig for alle interessenter. Ved spørsmål ta kontakt med Konserndirektør Økonomi og Finans, Odd Terje Rygh.

Års- og Bærekraftrapport 2021

Års- og Bærekraftrapport 2021

Utvikling av Trøndelag har alltid vært kjernen i NTE sitt bærekraftsarbeid, men fokuset har endret seg med årene.

Vi har gått fra å være et konsern med hovedfokus på strømproduksjon og kraftforsyning  til å ha et bredere samfunnsperspektiv, der digitalisering og kundenes klimaavtrykk har fått mer fokus. Skal vi være å regne med de neste 100 år, så må vi fortsatt rette bærekraftsblikket vårt opp og frem. Derfor har vi i 2021 brukt tid på å utvikle en ny bærekraftstrategi som gir mening for både egne  ansatte og samfunnet rundt oss.

Les mer her