Tidligere Ă„rsrapporter

Se NTEs tidliger bÊrekraft- Ärs- og halvÄrs-rapporter.

Tidligere Ă„rsrapporter

- Jeg er godt fornÞyd med at vi greier Ä levere solide resultater ogsÄ i et krevende Är som 2020, sier konsernsjef Christian Stav. - VÄrt hovedfokus under pandemien har vÊrt Ä sikre leveransen av samfunnskritisk infrastruktur som fornybar energi og fiberbasert bredbÄnd til trÞnderne. Det har dyktige NTE-medarbeidere lyktes godt med, fortsetter han.

- Vi hadde en hÞy energiproduksjon i 2020, men samtidig var kraftprisene svÊrt lave, sier Stav. Energiproduksjonen i 2020 ble pÄ 4 123 GWh, mot 3 967 GWh samme periode i fjor. En mild vinter og mye nedbÞr er Ärsaken til den hÞye kraftproduksjonen. PrisnivÄet i 2020 har derimot vÊrt svÊrt lavt, noe som har medfÞrt svakere resultat fra vÄr energiproduksjon. I 2020 ble gjennomsnittlig kraftpris 9,6 Þre/KWh, mot 37,8 Þre/KWh i 2019. Kraftprissikringer har dempet effekten av de lave kraftprisene.

Samtidig som resultatet fra energivirksomheten er svakere i Är, oppnÄdde de Þvrige virksomhetsomrÄdene gode resultater i 2020. Telekomvirksomheten fortsetter sin vekst og vi leverer nÄ fiberbasert bredbÄnd til over 58.000 kunder i Midt-Norge. Konsernets salg av strÞm til sluttkunde vokser ogsÄ. -Vi har ogsÄ i Är vekst i antall strÞmkunder og leverer nÄ strÞm til over 82.000 private hjem, bedrifter og offentlige virksomheter. OgsÄ vÄr elektrovirksomhet oppnÄr gode resultater i 2020. Konsernets eierandel i det midtnorske nettkonsernet Tensio har ogsÄ bidratt til det gode resultatet for 2020, sier Stav.

NTE-konsernet fikk et forelÞpig resultat fÞr skatt i 2020 pÄ 419 millioner kroner, mot 1.270 millioner kroner i 2019. I 2019 hadde konsernet betydelige engangseffekter. Konsernets underliggende Ärsresultat etter Norsk Regnskapsskikk ble i 2020 pÄ 339 millioner kroner, mot 337 millioner kroner i 2019. Endelig Ärsrapport for 2020 vil bli publisert etter styrets behandling 20. april 2021. Da vil ogsÄ forslag til utbytte fastsettes.

For ytterligere kommentarer kan konsernsjef Christian Stav kontaktes pÄ 905 18 202.