Tidligere årsrapporter

Se NTEs tidliger bærekraft- års- og halvårs-rapporter.

Tidligere årsrapporter

- Jeg er godt fornøyd med at vi greier å levere solide resultater også i et krevende år som 2020, sier konsernsjef Christian Stav. - Vårt hovedfokus under pandemien har vært å sikre leveransen av samfunnskritisk infrastruktur som fornybar energi og fiberbasert bredbånd til trønderne. Det har dyktige NTE-medarbeidere lyktes godt med, fortsetter han.

- Vi hadde en høy energiproduksjon i 2020, men samtidig var kraftprisene svært lave, sier Stav. Energiproduksjonen i 2020 ble på 4 123 GWh, mot 3 967 GWh samme periode i fjor. En mild vinter og mye nedbør er årsaken til den høye kraftproduksjonen. Prisnivået i 2020 har derimot vært svært lavt, noe som har medført svakere resultat fra vår energiproduksjon. I 2020 ble gjennomsnittlig kraftpris 9,6 øre/KWh, mot 37,8 øre/KWh i 2019. Kraftprissikringer har dempet effekten av de lave kraftprisene.

Samtidig som resultatet fra energivirksomheten er svakere i år, oppnådde de øvrige virksomhetsområdene gode resultater i 2020. Telekomvirksomheten fortsetter sin vekst og vi leverer nå fiberbasert bredbånd til over 58.000 kunder i Midt-Norge. Konsernets salg av strøm til sluttkunde vokser også. -Vi har også i år vekst i antall strømkunder og leverer nå strøm til over 82.000 private hjem, bedrifter og offentlige virksomheter. Også vår elektrovirksomhet oppnår gode resultater i 2020. Konsernets eierandel i det midtnorske nettkonsernet Tensio har også bidratt til det gode resultatet for 2020, sier Stav.

NTE-konsernet fikk et foreløpig resultat før skatt i 2020 på 419 millioner kroner, mot 1.270 millioner kroner i 2019. I 2019 hadde konsernet betydelige engangseffekter. Konsernets underliggende årsresultat etter Norsk Regnskapsskikk ble i 2020 på 339 millioner kroner, mot 337 millioner kroner i 2019. Endelig årsrapport for 2020 vil bli publisert etter styrets behandling 20. april 2021. Da vil også forslag til utbytte fastsettes.

For ytterligere kommentarer kan konsernsjef Christian Stav kontaktes på 905 18 202.