Verdipapirdokument og obligasjonsavtalen

NTE legger vekt på en åpen og tidsriktig finansiell kommunikasjon. Deler av våre lån er notert på hovedlisten til Oslo Børs.