Installasjon

Virksomheten drives gjennom det heleide selskapet NTE Elektro AS, og ambisjonen er at selskapet skal være den ledende leverandøren av kompetansetjenester mot det fullelektriske og digitale Trøndelag. NTE Elektro er, med sine 263 installatører og mer enn 25.000 kundebesøk årlig, den største elektrovirksomheten i Trøndelag.

Svein Erik Svarte

Svein Erik Svarte

Konserndirektør Elektro

Svein Erik Svarte (1962) er konserndirektør Elektro. Han er utdannet elektroinstallatør og har tilleggsutdanning innen HR og organisasjonsutvikling med arbeidsrett som fordypningsområde.

Mobil: 915 13 602

Installasjon

Virksomheten drives gjennom det heleide selskapet NTE Elektro AS, og ambisjonen er at selskapet skal være den ledende leverandøren av kompetansetjenester mot det fullelektriske og digitale Trøndelag. NTE Elektro er, med sine 263 installatører og mer enn 25.000 kundebesøk årlig, den største elektrovirksomheten i Trøndelag.

Elektro sin virksomhet ligger i selskapet NTE Elektro AS. Forretningsområdet opererer i et sterkt konkurranseutsatt marked både innen prosjekt- og servicesegmentene. Elektro har hatt et krevende år og oppnådde i 2021 et driftsresultat på 1 million kroner, mot 13 millioner kroner i 2020. Tilbake i 2019-resultatet ligger en positiv engangseffekt på hele 33 millioner kroner pga redusert pensjonskostnad. Koronapandemien påvirket i begrenset grad virksomheten i 2020. Men nå i 2021 har virksomheten i større grad blitt påvirket direkte eller indirekte av pandemien. Krevende prosjekter har gitt svekket resultat. Ved utgangen av 2021 har virksom-heten en ordrereserve på 108 millioner kroner, mot 101 millioner kroner i 2020.