Energi

Energiproduksjonen vÄr skal sikre tilstrekkelig tilgang til fornybar energi i det klimanÞytrale TrÞndelag. ForretningsomrÄdet bestÄr av det heleide selskapet NTE Energi AS, som har produksjonsanlegg for vannkraft i flere kommuner i TrÞndelag. Selskapet er ogsÄ medeier i vannkraftanlegg i Nordland og i Sverige. NTE Energi produserer i dag fornybar energi tilsvarende behovet til 500 000 mennesker. Selskapet har flere store energiprosjekter, bÄde under bygging og planlegging.

Inge Forseth

Inge Forseth

KonserndirektĂžr Energi

Inge Forseth (1971) er konserndirektĂžr for Energi, som omfatter NTEs fornybarsatsning innen vannkraft, vindkraft og hydrogen. Forseth er utdannet sivilingeniĂžr fra NTH/NTNU inne elkarft (Energi og miljĂž). Han har lang er faring fra ledene stillinger i en rekke selskaper som AKVA group, Autronica og Eltek.

Mobil: 97195697

ForretningsomrÄde Energi

ForretningsomrĂ„de Energi bestĂ„r av det heleide datterselskapet NTE Energi AS, som ogsĂ„ forvalter NTEs eierandeler i Siso Energi AS, sameiene Linnvasselv Kraftlag og ÅbjĂžrakraft. NTE Energi AS eier ogsĂ„ 25 % av Meraker Hydrogen AS. 

NTEs produksjon av fornybar energi ble en del hÞyere enn normalproduksjonen som fÞlge av bra tilsig gjennom Äret. Produksjonen endte pÄ 4 123 GWh. Normalproduksjonen var 3 894 GWh i 2020. Magasinbeholdningen ved utgangen av 2020 var 1 726 GWh, mot 1 375 GWh ved utgangen av 2019. Oversikt over vÄre kraftstasjoner og produksjon finner du her.

Dam ved Nedre Fiskumfoss

Nedre Fiskumfoss

I 2020 har byggingen av ny kraftstasjon i Nedre Fiskumfoss fortsatt. Dette er en investering pÄ omlag 1 milliard som vil Þke NTE sin eksisterende produksjon av ren og fornybar vannkraft. Den nye kraftstasjonen som vil stÄ ferdig i 2023, og vil Ärlig produsere fornybar energi til 50 000 trÞndere og vÊre spesielt tilpasset behovene i et nasjonalt laksevassdrag. 

Byafossen kraftstasjon fra siden

Fornybar energi

Gjennom fornybar energi og fremtidsrettede kundelÞsninger skal NTEs 550 ansatte realisere vÄr visjon om Ä bidra til et klimanÞytralt og digitalt TrÞndelag. Vi har levert fornybar energi i over 100 Är. Vi har 23 kraftstasjoner, og en total Ärsproduksjon pÄ opptil 4 TWh ren fornybar energi. Vi skal fortsette Ä produsere lokal og fornybar energi for vÄre barn, barnebarn, oldebarn og tippoldebarn.

Se oversikt over kraftstasjoner