Energi

Energiproduksjonen vår skal sikre tilstrekkelig tilgang til fornybar energi i det klimanøytrale Trøndelag. Forretningsområdet består av det heleide selskapet NTE Energi AS, som har produksjonsanlegg for vannkraft i flere kommuner i Trøndelag. Selskapet er også medeier i vannkraftanlegg i Nordland og i Sverige. NTE Energi produserer i dag fornybar energi tilsvarende behovet til 500 000 mennesker. Selskapet har flere store energiprosjekter, både under bygging og planlegging.

Inge Forseth

Inge Forseth

Konserndirektør Energi

Inge Forseth (1971) er konserndirektør for Energi, som omfatter NTEs fornybarsatsning innen vannkraft, vindkraft og hydrogen. Forseth er utdannet sivilingeniør fra NTH/NTNU innen elkraft (Energi og miljø). Han har lang erfaring fra ledende stillinger i en rekke selskaper, som AKVA group, Autronica og Eltek.

Mobil: 97195697

Forretningsområde Energi

Forretningsområde Energi består av det heleide datterselskapet NTE Energi AS, som også forvalter NTEs eierandeler i Siso Energi AS, sameiene Linnvasselv Kraftlag og Åbjørakraft. NTE Energi AS eier også 25 % av Meraker Hydrogen AS. 

NTEs produksjon av fornybar energi ble en del høyere enn normalproduksjonen som følge av bra tilsig gjennom året. Produksjonen endte på 4 123 GWh. Normalproduksjonen var 3 894 GWh i 2020. Magasinbeholdningen ved utgangen av 2020 var 1 726 GWh, mot 1 375 GWh ved utgangen av 2019. 

Dam ved Nedre Fiskumfoss

Nedre Fiskumfoss

I 2021 har byggingen av ny kraftstasjon i Nedre Fiskumfoss fortsatt. Dette er en investering på omlag 1 milliard som vil øke NTE sin eksisterende produksjon av ren og fornybar vannkraft. Den nye kraftstasjonen som vil stå ferdig i 2023, og vil årlig produsere fornybar energi til 50 000 trøndere og være spesielt tilpasset behovene i et nasjonalt laksevassdrag. 

Byafossen kraftstasjon fra siden

Fornybar energi

Energiproduksjonen vår skal sikre tilstrekkelig tilgang til fornybar energi til det klimanøytrale Trøndelag. Forretningsområdet består av det heleide selskapet NTE Energi AS, som har produksjonsanlegg for vannkraft i en rekke kommuner i Trøndelag. Selskapet er også medeier i vannkraftanlegg i Nordland og i Sverige. NTE Energi produserer fornybar energi tilsvarende behovet til om lag 500 000 mennesker. Selskapet har nye store energiprosjekter både under bygging og under planlegging.

Vi har 23 kraftstasjoner, og en total årsproduksjon på 3,5 TWh ren fornybar energi. Vi skal fortsette å produsere lokal og fornybar energi for våre barn, barnebarn, oldebarn og tippoldebarn.

Se oversikt over kraftstasjoner
Møntør rappellere i Byafossen kraftstasjon

Forretningsområde Energi består av det heleide datterselskapet NTE Energi AS, som også forvalter NTEs eierandeler i Siso Energi AS, sameiene Linnvasselv Kraftlag og Åbjørakraft. NTE Energi AS eier også 25 % av Meraker Hydrogen AS.

NTEs produksjon av fornybar energi ble noe lavere enn normalproduksjonen. Produksjonen endte på 3 541 GWh, mot 4 123 GWh i 2020. NTE har hatt lavere kraftproduksjon i 2021, blant annet som følge av byggearbeidene ved Nye Nedre Fiskumfoss. Normalproduksjonen var 3 894 GWh i 2021. Magasinbeholdningen ved utgangen av 2021 var 1 752 GWh, mot 1 726 GWh ved utgangen av 2020.

NTE har sin produksjon i prisområde NO3 og NO4. Sammenlignet med andre deler av landet har områdeprisen i våre prisområder vært lav. Likevel har prisnivået i 2021 vært relativt høyt sammenlignet med 2020. Gjennomsnittlig spotpris for NTEs kraftproduksjon var i 2021 37,4 øre/KWh, mot 9,6 øre/KWh i 2020. I 2021 ble gjennomsnittlig oppnådd kraftpris 33,4 øre/KWh, mot 18,2 øre/KWh i 2020.  NTE Energi har langsiktige avtaler for kraftsikring som gjør at oppnådd kraftpris avviker fra spotpris i områdene. Kraftprisene i NTE sine produksjonsområder vil også framover være noe lavere enn i resten av landet. Dette som en følge av et innelåst kraftoverskudd på grunn av begrensninger i overføringskapasiteten mellom produksjonsområdene.

I løpet av året har RWE, Havfram og NTE startet et samarbeid med en ambisjon om å bygge en flytende havvindpark ved Utsira. Sammen skal de tre selskapene delta i regjeringens konsesjonsprosess for flytende havvind. Konsesjonen innebærer mulighet til å bygge opptil 1,5 gigawatt (GW) med ny flytende vindkraft. Utsira Nord vil være det første området som gjøres tilgjengelig for flytende havvind i Norge. For NTE er denne satsningen et viktig ledd i å øke produksjonen av fornybar energi.

I 2021 har byggingen av ny kraftstasjon i Nedre Fiskumfoss fortsatt. Dette er en investering på over 1 milliard kroner som vil øke NTEs eksisterende produksjon av ren og fornybar vannkraft. Den nye kraftstasjonen planlegges å være ferdig i 2023, og vil da årlig produsere  fornybar energi til 50 000 trøndere og være spesielt tilpasset behovene i et av de beste nasjonale laksevassdragene.