Energitjenester

Gjennom forretningsområdet Energitjenester skal vi gjøre det mulig for trønderske hjem og bedrifter å bli en del av det grønne skiftet​. Fremtidens energikunder er forskjellige fra dagens på flere viktige områder. De produserer ofte energi selv, og ønsker å kombinere dette med smart kjøp av energi. Energisparing og helhetlige bærekraftige energiløsninger som setter kundens behov i sentrum vil bli viktigere. Kundebasen er 82 000 husstander og bedrifter, noe som tilsvarer mer enn 200 000 enkeltbrukere. 

Svein Olav Munkeby

Svein Olav Munkeby

Konserndirektør Energitjenester

Svein Olav Munkeby (1967) er konserndirektør Marked. Han har i tillegg ansvaret for kundeutvikling i NTE-konsernet. Han er utdannet elektroingeniør og bedriftsøkonom og har en Master of Management-grad fra NTNU med spesialisering innen strategi, forretningsutvikling og innovasjonsledelse. Munkeby er styremedlem i NTE Elektro AS og NTE Telekom AS.

Mobil: 941 90 670

Energitjenester

Gjennom forretningsområdet Energitjenester skal vi gjøre det mulig for trønderske hjem og bedrifter å bli en del av det grønne skiftet ved å øke tilgangen til fornybar energi og energieffektiviserende produkter og løsninger. Fremtidens energikunder er forskjellige fra dagens på flere viktige områder. De produserer ofte energi selv, og ønsker å kombinere dette med smart kjøp av energi. Energisparing og helhetlige bærekraftige energiløsninger som setter kundens behov i sentrum vil bli viktigere. Kundebasen er 87 700 husstander og bedrifter, noe som tilsvarer nesten 190 000 enkeltbrukere.

I forretningsområdet Energitjenester inngår konsernets salg av strøm til sluttkunde, samt salg av energitjenester. I sluttbrukermarkedet for salg av strøm til sluttkunde er det hard konkurranse, og konkurransen skjerpes stadig. Til tross for dette styrker NTE sin markedsposisjon både i privat- og bedriftsmarkedet. Energitjenester solgte strøm til om lag 87 700 sluttkunder ved utgangen av 2021, mot 82 200 sluttkunder i 2020. I 2021 har forretningsområdet også levert andre energitjenester som for eksempel landstrøm til oppdrettsnæringen, solanlegg, energirådgivning og løsninger til elbil-lading. Forretningsområdet oppnår et noe lavere resultat i 2021 enn i 2020. Hovedårsaken til dette skyldes oppbygging og økt aktivitet innen satsningsområdet for andre energitjenester.