Nett

Forretningsområdet Nett omfatter deleierskapet i Tensio AS. Strømnettselskapet Tensio skal muliggjøre det grønne skiftet gjennom å bygge og drifte fremtidens integrerte og effektive energisystem.  

Virksomheten er underlagt myndighetskontroll av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Direktoratet fastsetter regulatoriske og økonomiske rammer for nettvirksomheten.  

Trygve Kvernland

Trygve Kvernland

Konsernsjef i Tensio AS

Trygve Kvernland (1959) er konsernsjef i Tensio AS. Trygve er samfunnsviter og har i tillegg utdannelse som ingeniør og økonom. Trygve Kvernland har erfaring fra ulike lederstillinger i Telenorkonsernet og har vært strategisk forretningsrådgiver både som partner og eier i eget konsulentselskap.

Mobil: 74 12 15 00

Forretningsområdet Nett omfatter deleierskapet (40%) i Tensio AS. Strømnettselskapet Tensio skal muliggjøre det grønne skiftet gjennom å bygge og drifte fremtidens integrerte og effektive energisystem. Virksomheten er underlagt myndighetskontroll av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Direktoratet fastsetter regulatoriske og økonomiske rammer for nettvirksomheten.

Nettvirksomheten oppnår et noe sterkere resultat i år enn i 2020. I 2021 ble omsetningen endel høyere på grunn av høyere energiforbruk hos kundene, men også høyere kraftpriser har gitt økt omsetning. Samtidig har det vært noe høyere overføringskostnader og nettap i 2021 pga høyere volum og høyere kraftpriser. Virksomhetens gjeld har økt siste 2 år etter endringer i finansieringen av selskapet. Dette har medført høyere finanskostnader. Nettvirksomheten har i 2021 tatt grep som vil øke lønnsomheten de kommende årene. 2021 har vært preget av forholdsvis stabilt godt vær, noe som har gitt god og forutsigbar drift i alle ledd hos nettvirksomheten.

Forretningsområde Nett (Tensio AS) har mer enn 500 medarbeidere, 250 000 nettkunder og harregionalnettsansvar til rundt en halv million mennesker.

Fakta om Tensio:

  • Norges nest største strømnett-selskap med 250 000 kunder i Trøndelag Bygger ut, drifter, vedlikeholder og fornyer strømnettet i Trøndelag.
  • Administrasjonssenter i Stjørdal, og driftshovedkvarter i Trondheim og Steinkjer
  • Har ansvar for 29 000 km kabel i bakke, luft og sjø, 13 000 nettstasjoner og 100 trafostasjoner
  • 500 medarbeidere
  • Omsetter for 2 mrd NOK årlig, anleggskapital på 6,5 mrd NOK
  • Eies av NTE (40%), TrønderEnergi (40%), og KLP (20%)
  • Trygve Kvernland er konsernsjef 
  • Styreleder er Kristian Aa
  • Tensio er latinsk for spenning

Mer om Tensio finner du på tensio.no