NTE AS

NTE er et trøndersk eid fornybar- og telekomselskap. Morselskapet NTE AS utøver eierrollen overfor datterselskapene, både gjennom verv i selskapenes styrer og gjennom leveranser av konserntjenester innen økonomi, finans, innkjøp, HR, IKT, eiendomsforvaltning og kommunikasjon.

Christian Stav

Christian Stav

Konsernsjef

Christian Stav (1968) er konsernsjef i NTE. Han er utdannet siviløkonom, statsautorisert revisor, autorisert europeisk finansanalytiker og Master of Business Administration fra NHH. Stav er styreleder i NTEs datterselskaper NTE Energi AS, NTE Marked AS , NTE Telekom AS og NTE Elektro AS.

Mobil: 905 18 202

NTE er et trøndersk eid fornybar- og telekomselskap. NTE ble etablert av Nord-Trøndelag fylkeskommune i 1919 og eies i dag av 19 trønderske kommuner. NTEs eiere har et langsiktig perspektiv på eierskapet, med lønnsomhet og videre vekst og utvikling som prioriterte mål. NTEs virksomhet omfatter produksjon, distribusjon og salg av fornybar energi, energitjenester, fiberbaserte kommunikasjonstjenester, bygging og drift av infrastruktur for strøm og kommunikasjon og elektroinstallasjon.

Hovedkontoret vårt ligger på Steinkjer. Selv om vi har strømkunder over hele landet, er virksomheten vår hovedsakelig i Trøndelag.

NTEs organisasjonskart fra 2021

I NTE har vi et framtidsløfte

I NTE har vi et Framtidsløfte: Vi jobber hver dag for at Trøndelag skal bli en klimanøytral og digital region. Det forplikter. Det betyr at vi må bli flinkere til å bruke strøm smart. Det innebærer også at vi må bli bedre til å utnytte det naturen gir oss; som vann-, sol- og vindkraft. Dette krever kloke avveininger mellom hensynet til klimaet i verden, behovet for mer fornybar energi og lokalmiljøet vårt. Kraftutbygginger som berører elver, vassdrag og fjell kan vekke reaksjoner – noen ganger sterke. Vi er svært bevisst på det ansvaret vi har som samfunnsutvikler i Trøndelag. En åpen og pålitelig dialog med samfunnet rundt oss skal ha høy prioritet, og er med på å bygge et solid omdømme for NTE.

Styret i NTE AS

Konsernstyret består av syv medlemmer. Inntil en tredjedel, men minst to styremedlemmer, med varamedlemmer, velges blant selskapets ansatte. I tillegg kan én observatør med tale- og møterett velges til styret blant selskapets ansatte.

Styrets oppgaver reguleres av aksjeloven og andre relevante lover, selskapets vedtekter og en styreinstruks. Styret ansetter konsernsjef, og har utarbeidet instruks og fullmakter for konsernsjefen. Medlemmer av styret mottar godtgjørelse i henhold til den enkeltes rolle, og styremedlemmenes godtgjørelse er ikke resultatavhengig.

Jon Håvard Solum

Jon Håvard Solum

Styreleder

Eli Arnstad

Eli Arnstad

Nestleder

I dag er Hege leder for selskapet Rainpower der hun ble hun hentet inn for rollen i august i fjor. Rainpower er p.t. fullt eid av Aker Solutions.

Hege Brende

Leder for Rainpower

Sjef for Ski-VM i Trondheim 2025

Berit Svendesen

Sjef for Ski-VM i Trondheim 2025

Chief Advisor for Innovasjon og eksternt teknologisamarbeid hos Equinor.

Tor Ulleberg

Chief Advisor for Innovasjon og eksternt teknologisamarbeid hos Equinor.

Bjørn Helmersen

Bjørn Helmersen

Ansattvalgt styremedlem

Gunnar Walleraunet

Gunnar Walleraunet

Ansattvalgt styremedlem

Andre Richardson

Andre Richardson

Ansattvalgt observatør