NTE AS

NTE er et trÞndersk eid fornybar- og telekomselskap. Morselskapet NTE AS utÞver eierrollen overfor datterselskapene, bÄde gjennom verv i selskapenes styrer og gjennom leveranser av konserntjenester innen Þkonomi, finans, innkjÞp, HR, IKT, eiendomsforvaltning og kommunikasjon.

Christian Stav

Christian Stav

Konsernsjef

Christian Stav (1968) er konsernsjef i NTE. Han er utdannet sivilĂžkonom, statsautorisert revisor, autorisert europeisk finansanalytiker og Master of Business Administration fra NHH. Stav er styreleder i NTEs datterselskaper NTE Energi AS, NTE Marked AS og NTE Elektro AS.

Mobil: 905 18 202

NTE ble etablert av Nord-TrÞndelag fylkeskommune i 1919 og eies i dag av 19 trÞnderske kommuner. NTEs eiere har et langsiktig perspektiv pÄ eierskapet, med lÞnnsomhet og videre vekst og utvikling som prioriterte mÄl. NTEs virksomhet omfatter produksjon, distribusjon og salg av fornybar energi, energitjenester, fiberbaserte kommunikasjonstjenester, bygging og drift av infrastruktur for strÞm og kommunikasjon og elektroinstallasjon. 

Hovedkontoret vÄrt ligger pÄ Steinkjer. Selv om vi har strÞmkunder over hele landet, er virksomheten vÄr hovedsakelig i TrÞndelag.  

NTEs organisasjonskart fra 2021

I NTE har vi et framtidslĂžfte

Vi jobber hver dag for at TrĂžndelag skal bli en klimanĂžytral og digital region. Det forplikter. Det betyr at vi mĂ„ bli flinkere til Ă„ bruke strĂžm smart. Det innebĂŠrer ogsĂ„ at vi mĂ„ bli bedre til Ă„ utnytte det naturen gir oss; som vann-, sol- og vindkraft. Dette krever kloke avveininger mellom hensynet til klimaet i verden, behovet for mer fornybar energi og lokalmiljĂžet vĂ„rt. Kraftutbygginger som berĂžrer elver, vassdrag og fjell kan vekke reaksjoner – noen ganger sterke. 

Vi er svÊrt bevisst pÄ det ansvaret vi har som samfunnsutvikler i TrÞndelag.  En Äpen og pÄlitelig dialog med samfunnet rundt oss skal ha hÞy prioritet, og er med pÄ Ä bygge et solid omdÞmme for NTE. 

Styret i NTE AS

Det er etablert en styreinstruks for konsernstyret. Konsernstyret bestĂ„r av syv medlemmer. Inntil en tredjedel, men minst to styremedlemmer med varamedlemmer, velges blant selskapets ansatte. I tillegg kan Ă©n observatĂžr med tale- og mĂžterett velges til styret blant selskapets ansatte. 

Jon HĂ„vard Solum

Jon HĂ„vard Solum

Styreleder

Eli Arnstad

Eli Arnstad

Nestleder

Gunnar Robert SellĂŠg

Gunnar Robert SellĂŠg

Styremedlem

Øyvind Skogvold

Øyvind Skogvold

Styremedlem

Bodil Vekseth

Bodil Vekseth

Styremedlem

BjĂžrn Helmersen

BjĂžrn Helmersen

Ansattvalgt styremedlem

Gunnar Walleraunet

Gunnar Walleraunet

Ansattvalgt styremedlem

Andre Richardson

Andre Richardson

Ansattvalgt observatĂžr