Strategi og analyse

Området Strategi og analyse skal bidra til at NTE utvikler, iverksetter og følger opp selskapets strategi

Astrid von Heimburg

Astrid von Heimburg

Konserndirektør Strategi og analyse

Astrid von Heimburg (1985) er konserndirektør Strategi og analyse. Hun har en Master i teknologi/sivilingeniør innen Industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU. von Heimburg er styremedlem i NTE Marked AS og Verdal Kabel-TV AS.

Mobil: 481 65 595