Telekom

Tilgang til raskt internett er like grunnleggende som tilgangen til strøm, vann og veg. Forretningsområdet Telekom arbeider for å gi alle trøndere tilgang til digital infrastruktur i verdensklasse. Markedsområdet har 58 000 fiberkunder, noe som tilsvarer mer enn 130 000 enkeltbrukere. NTE eier også 50 % av Nordvest Fiber AS, som har 10 000 kunder på Nord-Vestlandet. NTEs telekomvirksomhet vokser raskt og arbeider aktivt for at alle skal få fiber – både i tettbygde og mer spredtbygde strøk. 

Odd-Eirik Grøttheim

Odd-Eirik Grøttheim

Konserndirektør Telekom

Odd-Eirik Grøttheim (1979) er konserndirektør Telekom med ansvar for fiberbasert bredbånd og digitale tjenester. Han er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og har en Master of Business Administration fra Handelshøyskolen i Stockholm. Grøttheim er styreleder i Nordvest Fiber AS og Verdal Kabel-TV AS.

Mobil: 992 33 886

Forretningsområde Telekom

Vår virksomhet innen Telekom omfatter utbygging av fiber og salg av fiberkapasitet og -innhold.  Kompetanse, kundenærhet og effektiv drift skal i framtida sikre virksomheten en fortsatt sterk posisjon i selskapets markeder.

Tilgang til raskt internett er like grunnleggende som tilgangen til strøm, vann og veg. Forretningsområdet Telekom arbeider for å gi alle trøndere tilgang til digital infrastruktur i verdensklasse. Markedsområdet har 64 400 fiberkunder, noe som tilsvarer nesten 140 000 enkeltbrukere. NTE eier også 50 % av Nordvest Fiber AS, som har 4 200 kunder på Nord-Vestlandet. I 2021 kjøpte NTE også Verdal Kabel-TV AS. NTEs telekomvirksomhet vokser raskt og arbeider aktivt for at alle skal få fiber.

Tom André Sandal er COO i Telekom

Telekomvirksomheten fortsetter sin vekst og oppnår et driftsresultat på 118 millioner kroner i 2021, mot 80 millioner kroner i 2020. Telekomvirksomheten leverer nå fiberbasert bredbånd til 64.400 kunder i Midt-Norge. Koronapandemien har vist at NTE sitt mål om å levere fiberbasert bredbånd er viktig for samfunnet. Veksten i antall kunder og effektiv drift har gjort at driftsresultatet har økt fra i fjor. I 2021 ble det investert 229 millioner kroner i fiberbasert bredbånd, mot 242 millioner kroner i 2020. NTE kjøpte i 2021 Verdal Kabel-TV AS. Kjøpet av Verdal Kabel-TV AS inngår som en del av ambisjonen om å digitalisere hele Trøndelag. Telekomvirksomheten i NTE-konsernet ligger i selskapene NTE Marked AS, Verdal Kabel-TV AS og Nordvest Fiber AS. Konsernets andel av resultatet fra Nordvest Fiber er tatt inn under driftsinntekter, da denne anses som en del av konsernets kjernevirksomhet. Resultatet inngår derfor som en del av konsernets inntekter fra forretningsområdet Telekom.

I konsernets balanse under varige driftsmidler ligger fiberanlegg bokført til 1 274 millioner kroner. Det ligger vesentlige merverdier utover bokført verdi i fiberanlegg.