Sponsorvirksomhet

NTE støtter mangfoldet og bredden innenfor idrett, kultur og andre gode formål i Trøndelag.

Unge damer stå i kø ved lykkehjul

Aktivitetene vi støtter

Felles for de aktivitetene og tiltakene vi støtter er at de bidrar til levende, attraktive og mangfoldige lokalsamfunn. Aktivitetene gir bolyst og kreativitet som gjør stedene interessante å besøke. I tillegg er det viktig for NTE at bidragene gjør vår virksomhet synlig.

Du kan søke om valgfritt beløp, men de fleste prosjekt støttes med inntil 10 000 kroner.

Pengene kan utbetales umiddelbart etter søknaden er innvilget, eller etter annen avtale.

I løpet av et par uker etter innsendt søknad vil du få svar på e-post.

Vi har løpende vurderinger av søknader, så du kan søke når som helst.

NTE inngår ikke avtaler med

-          individuelle utøvere -          aktiviteter som kan utgjøre en fare for deltakerne -          livssyns- og politiske organisasjoner -          bidrag til investeringer i bygg og anlegg