NTEs Sponsorvirksomhet: Søk om støtte til det du brenner for!

NTE sponser lag og foreninger innenfor idrett, kultur og andre gode formål. Sammen gjør vi det enda bedre å bo i Trøndelag!
Kvinnelige volleyball-spillere jubler på banen

Det er mange som ber oss om å være sponsor. Vi støtter små og store arrangement, lag og foreninger rundt om i Trøndelag. Grasrotaktiviteter som bidrar til attraktive og engasjerte lokalsamfunn og aktiviteter for barn og unge er prioritert. 

En forutsetning for å få støtte, er at dere har organisasjonsnummer og en ryddig økonomi. Får dere støtte av oss, må dere kunne profilere NTE på nærmere avtalt måte.

Søk midler her:

Foto: Jonas A. Holberg, Trønder-Avisa, http://turl.no/2f18

Ofte stilte spørsmål

Du kan søke om valgfritt beløp, men de fleste prosjekt støttes med inntil 10 000 kroner.

NTE inngår ikke avtaler med

  • individuelle utøvere
  • aktiviteter som kan utgjøre en fare for deltakerne
  • livssyns- og politiske organisasjoner
  • bidrag til investeringer i bygg og anlegg

NTE støtter lag, arrangement og foreninger i Trøndelag innen idrett, kultur og andre gode formål. Tiltak rettet mot barn og unge og med en grønn profil vil prioriteres.

Forutsetningen for å få støtte er at tiltaket eller arrangementet er politisk eller religiøst uavhengig og at organisasjonen har en ryddig økonomi. Vi gir normalt ikke støtte til enkeltpersoner. Lag som mottar støtte, må kunne profilere NTE på nærmere avtalt måte.

Pengene kan utbetales umiddelbart etter søknaden er innvilget, eller etter annen avtale.

I løpet av et par uker etter innsendt søknad vil du få svar på e-post.

Vi har løpende vurderinger av søknader, så du kan søke når som helst.

NTE Innovasjonscamp Dag 1
NTE Innovasjonscamp Dag 1
To barn på ski står med hendene i været og smiler
Nidarholm Musikkforening