Klokka tikker – vi må handle

Allerede nå ser vi effekten av klimaendringene, vintrene blir mildere og vi har mer ekstremvær. FN har fastslått at klimautslippene må halveres innen 2030 og være helt fjernet innen 2050, dersom vi skal unngå irreversible og ødeleggende skader på naturen. 

I Norge er bare 50 % av energibruken fornybar, resten er basert på fossile kilder som olje og gass. Om vi skal nå klimamålsettingene, blir vi avhengig av import dersom vi ikke øker egen produksjon av fornybar energi og gjennomfører en betydelig energieffektivisering.

I Midt-Norge er situasjonen enda mer utfordrende. Vi trenger mer fornybar energi for å dekke dagens etterspørsel, for å erstatte bruk av fossil energi, og ikke minst for å bidra til en bærekraftig vekst og utvikling i regionen.

Det er dessverre slik at all produksjon av fornybar energi medfører naturinngrep. Men vi må balansere fordeler og ulemper og velge de prosjektene som har minst mulig negativ påvirkning på for natur og miljø. For det må bygges med fornybar energi.